Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

FRANSIZ SENATOSU’NUN UÇUCU YAĞLAR HAKKINDA REACH VE CLP REVİZYONU MÜZAKERESİ

5 Temmuz 2022 tarihinde Fransız Senatosu Avrupa Komisyonu’na, REACH ve CLP yönetmeliklerinde yapılan revizyonların uçucu yağ endüstrisini olumsuz etkileyeceğine dair endişelerini dile getirmiştir. 13 Eylül 2022 tarihinde Avrupa Komisyonu senatonun sorduğu sorulara yanıt vermiştir.

Fransız Senatosu Avrupa Çözüm Birimi’nin dile getirdiği endişeler arasında, esansiyel yağlar sektörünün Güney Fransa toprakları, özellikle Baronnies ve Haute Provence’daki önemi ve hassasiyeti de bulunmaktadır. REACH ve CLP Tüzüklerinin uygulandığı andan itibaren doğal parfüm, tıbbi ve aromatik bitkiler için uygun olmadığına inanan senatörler, bu sektörün bu iki tüzüğe ait mevcut revizyon süreçlerinden fazlasıyla olumsuz etkileneceğini bildirmişlerdir.

CSS (Sürdürülebilirlik için Kimyasal Stratejisi) Esansiyel Yağlar Sektörünü Nasıl Etkiledi?

Konu ile ilgili endişeler, Avrupa Komisyonu’nun 14 Ekim 2020’de Yeşil Anlaşma’nın genel çerçevesi kapsamındaki Sürdürülebilirlik için Kimyasal Stratejisini (CSS) açıklamasından ve ardından REACH ve CLP revizyonundan sonra artış göstermiştir. Özellikle Avrupa Komisyonu, endokrin bozucular, immünotoksik, nörotoksik veya solunum yoluyla toksik maddeler dahil olmak üzere yeni tehlike sınıfları getirmeyi planlamakta olduğunu bildirmiştir. Bu birçok bileşen için (uçucu yağlar gibi karmaşık yapıdaki doğal bileşenler dahil) ek güvenlik değerlendirmeleri ve CLP Tüzüğü’nün tehlike piktogramları dahil olmak üzere ek etiketleme gereklilikleri anlamına gelmektedir.

Alınan Kararlarda Senatörler birkaç konuyu gündeme getirmektedir:

Fransız Senatosu, uçucu yağların tüm bileşenleri üzerinde yeni testler yapamayacaklarını ve uçucu yağların yüz kadar bileşeninin ayrıntılı bir analizini, molekül bazında talep etmenin teknik, bilimsel ve ekonomik anlamda imkânsız olacağını bildirmiştir.

Uçucu yağların yeni düzenlemeler doğrultusunda endokrin bozucu olarak sınıflandırılması durumunda bu bileşenleri içeren ürünler üzerine eklenecek tehlike piktogramlarının tüketiciler nezdinde uçucu yağ ürünlerinin zararlı maddeler olarak değerlendirileceği ve üreticilerin gelecekte petrol içeren sentetik maddeleri tercih etmesine yol açacağı bir diğer endişe konusudur. Bu yeni düzenlemenin, parfüm, aromatik ve tıbbi bitkiler için büyük ölçüde uygunsuz ve elverişsiz olacağı düşünülmektedir.

REACH ve CLP Düzenlemelerinin revizyon süreçleri 2022’de tamamlansa bile, bahsi geçen durumunun uygulama zorluklarını önlemek için çok az bir zaman kaldığını belirtilmiştir.

Avrupa Komisyonun Yanıtı

Avrupa Komisyonu, görüşü için Senato’ya teşekkür ettiğini ve burada ifade edilen görüşleri dikkate aldığını bildirmiştir. Bununla birlikte REACH ve CLP Yönetmelik revizyonlarının ‘’insan sağlığının ve çevrenin tehlikeli kimyasallardan korunmasını arttırmayı amaçladığını’’ hatırlatmıştır.

Uçucu yağlar gibi karmaşık maddelerin, tanımını iyileştirmeye ve tehlike arz edip etmediklerini belirlemeye yönelik değişikliklerle ilgili, uçucu yağ üreticilerinin tüm bileşenleri tam olarak tanımlamaya ve test etmeye zorlama amacında olmadığı iletilmiştir.

Yönetmelikteki değişiklikler, uçucu yağların ve bunları içeren ürünlerin özgünlüğünün iyi bilindiğini kabul etmektedir. Ancak bilimsel bir bakış açısından bir maddenin tehlikeliliğinin kökeniyle bağlantısı olmadığını vurgulamaktadır. Bazı doğal maddelerin insan sağlığı ve çevre için aşırı derecede toksik olduğu bilindiği ve bazı uçucu yağların cilt hassaslaştırıcılar gibi toksik olduğu iletilmiştir.

CLP Tüzüğünde, ‘’çevre ve insan sağlığı için endokrin bozucular gibi’’ yeni tehlike sınıflarının tanıtılması ile ilgili olarak, komisyon uçucu yağ üreticilerinin temsilcileri de dahil olmak üzere üye devletlerin uzmanları ve paydaşları ile iki yıldan fazla bir süredir bu konunun istişare edildiğini belirtmiştir. Yönteme gelince bu tartışmalardan kaynaklanan bilimsel kriterlerin, tüm paydaşların temsil edildiği Uzmanlar Komitesi’nde tartışılmak üzere devredilen bir yasa teklifi yoluyla yakında sunulacağını doğrulamıştır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?