Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği ECHA Kozmetik

FRANSA’NIN TARAF DEĞİŞİKLİĞİ

Fransa, on yıldan uzun bir süre önce başlayan ve şiddetle tartışılan Titanyum Dioksit sınıflandırmasına ilişkin son değişiklik olan AB Genel Mahkemesi’nin onayladığı Avrupa Komisyonu’nun bileşenin kanserojen olarak sınıflandırmasını iptal etme kararına itiraz ederek kararın iptali için müracaat etmiştir.

Titanyum dioksitin solunum yolu ile kanserojen etki gösterdiğinden kategori 2 içerisinde bulunduğunu teyit etmek amacıyla Adalet Mahkemesi’ne 8 Şubat’ta başvuruda bulunan Fransız Hükumeti, 23 Kasım’da Genel Mahkemenin “Bilimsel verilerin Adalet Mahkemesi tarafından öznel hesaplar ve yorumlar barındırdığını” öne sürerek kararın iptalini istemiştir.

Fransa’nın bu hareketi, genel mahkemenin kararını potansiyel olarak iki yıla kadar süren yasal süreçle askıya almıştır. Bu, titanyum dioksitin toz formları için uyumlu sınıflandırma ve etiketleme gereksinimlerinin, temyiz sonucuna kadar uygulanmaya devam edeceği anlamını taşımaktadır.

Fransa, Avrupa Komisyonu’nun bir yıl önce benimsenen ve titanyum dioksit içeren karışımların etiketinde kanser uyarıları gerektiren uyumlandırılmış sınıflandırılmasının tartışmalı kabulünde destekleyici ülkelerden biri iken, bu sınıflandırılma 11 ayrı şirket tarafından 3 ayrı davada itiraza maruz kalmıştır.

Fransa’nın, neden komisyonun destekleyicisi iken bu kararda karşı safta yer alarak temyiz kararının arkasında durduğu açık değildir. Adalet Mahkemesi Tüzüğünün 56. Maddesi, müdahale eden üye devletler de dahil olmak üzere Genel Mahkemeye sunumlarında başarısız olan herhangi bir tarafın temyiz başvurusunda bulunabileceğini belirtmektedir.

Mahkeme belgeleri, Komisyon tarafından açılan ayrı bir dava bulundurmamaktadır ve temyiz başvurusunun son tarihi geçmiştir. Bununla birlikte, üye şirketleri orijinal davalardan birini getiren Titanyum Dioksit Üreticileri Derneği’ne (TDMA) göre, komisyon ve diğer tarafların da davaya itiraz etmesi mümkündür.

Komisyon için bir başka seçenek de Fransa’yı aracı olarak desteklemek olabilir. Adalet Mahkemesi’ne yapılan itirazlar hukuk noktalarıyla sınırlı tutulmuştur. Temyiz gerekçeleri, temyiz sahibinin çıkarlarını veya AB yasasının ihlalini olumsuz etkileyen bir prosedür ihlali olan bu durum Genel Mahkeme yetkinliğinin eksikliği olarak da görülebilmektedir.

Fransız Ekoloji ve Enerji Bakanlıkları’ndan yapılan bir açıklama, mahkemenin iptal kararının, maddeyi işleyen vatandaşların ve işçilerin korunması için bir “gerileme” olduğunu söylemiştir. Titanyum dioksit boyalardan tıbbi ürünlere ve oyuncaklara kadar çeşitli ürünlerde renklendirici ve kaplama özellikleri için birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.

Başrol Fransa

Fransa, Ulusal Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (ANSES) ile birlikte AB’nin Titanyum dioksiti karsinojen olarak nitelendiren AB Düzenlemesi’ne öncülük etmiş ve 2020’de de bu düzenlemenin Komisyon tarafından kabulünde büyük rol oynamıştır.

Industry fought against the scientific basis of the classification, even though it later emerged that the vast majority of commercial grades of titanium dioxide did not meet the criteria for classification under CLP. Concerns were also raised – later refuted by the Commission – that other ‘poorly soluble, low toxicity’ (PSLT) particles could also be affected by the classification. 

Sanayi, daha sonraları ticari titanyum dioksit içeren ürünlerin büyük çoğunluğunun CLP kapsamında sınıflandırma kriterlerini karşılamadığı ortaya çıkmasına rağmen, sınıflandırmanın bilimsel temeline karşı savaşmıştır. Bunun yanı sıra -daha sonra komisyon tarafından çürütülse de- diğer ‘zayıf çözünür, düşük toksisite’ (PSLT) parçacıklarının da sınıflandırmadan etkilenebileceğini endişelerini doğurmuştur.

The General Court, in its November ruling, handed a victory to industry by saying that the Commission was wrong in its assessment of the acceptability and reliability of the study on which classification was based, and that a classification can only apply to a substance that has the intrinsic property to cause cancer.

Genel Mahkeme, Kasım ayı kararında, sınıflandırmanın dayandığı çalışmanın kabul edilebilirliği ve güvenilirliği değerlendirilmesinde hata yaptığını kabul ederek sektöre bir zafer kazandırmış ve kanserojen sınıflandırması maddenin kansere neden olacak içsel özelliğe sahip ise madde için geçerli olabileceğini benimsemiştir.

TDMA, “karar, tüm taraflar için faydalı olan karmaşık bir alana ihtiyaç duyulan netliği getirdiğinden” temyiz konusunda hayal kırıklığına uğradığını söylemiştir. Üyelerinin davayı “şiddetle” savunmaya devam edeceğini de sözlerine eklemiştir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?