Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik Türkiye

FORMALDEHYDE AÇIĞA ÇIKARAN BİLEŞENLER İÇİN SON DURUM

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi kozmetik ürünlere ilişkin 1223/2009 sayılı tüzükte Ek V’in ön sözünde 8 Temmuz 2022’de Brüksel’de yapılan yeni bir anlaşma ile değişiklik yapma kararı almıştır. Özellikle kozmetik ürünlerde Formaldehyde açığa çıkaran bileşenler ile ilgili mevzuatta değişikliğe gidilerek, yeni sınırlamalar getirilmiştir. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 30 Kasım 2009 tarih ve (EC) 1223/2009 sayılı kozmetik ürünler ve özellikle Madde 31’i göz önünde bulundurarak aşağıdaki kararları almıştır:

Formaldehyde

Formaldehyde maddesi (CAS No 50-00-0, EC No 200-001-8), güncel durumda kanserojen (Kategori 1B) ve cilt hassaslaştırıcı (Kategori 1) olarak sınıflandırılmakta ve 1223/2009 sayılı Tüzük Ek II- 1577 numaralı girişinde listelenmektedir. 1223/2009 Sayılı Tüzüğün 15. Maddesine göre, bu Ek’te kategori 1B’de kanserojen olarak sınıflandırılan maddelerin kozmetik ürünlerde kullanılması yasaktır. Bu nedenle, Formaldehyde’in kozmetik ürünlerde bu işlevde kullanımı yasaktır.

1223/2009 Sayılı Tüzük Ek V- Kozmetik ürünlerde kullanımına izin verilen koruyucu bileşenler listesinde yer alan bileşenlerden bazıları formaldehyde açığa çıkaran bileşenler olarak adlandırılmakta ve nihai kozmetik üründe koruma işlevini yerine getirirken yavaş yavaş formaldehyde açığa çıkarmaktadır. Formaldehyde açığa çıkaran bu bileşenler hem durulanmayan hem de durulanan kozmetik ürünlerinde kullanılmaktadır.

Yeni düzenleme öncesinde, Formaldehyde’e duyarlı tüketicileri, alerjik reaksiyonu tetikleyebilecek Formaldehyde varlığı hakkında bilgilendirmek için, 1223/2009 Sayılı Tüzük Ek V’te listelenen ve Formaldehyde açığa çıkaran bileşenler, bitmiş üründeki Formaldehyde konsantrasyonunun %0,05’i aştığı durumlarda ‘Formaldehyde içerir.’ özel uyarısı ile etiketlenmeli idi.

Formaldehyde Açığa Çıkaran Bileşenler için Yeni Düzenleme

Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS), 7 Mayıs 2021 tarihli bilimsel tavsiyesinde, mevcut durumda bitmiş üründeki Formaldehyde konsantrasyonunun %0,05 (500 ppm) olduğu sınırın Formaldehyde’e duyarlı tüketicileri yeterince korumadığı sonucuna varmıştır.

SCCS, bu tüketicilerin büyük çoğunluğunu korumak amacı ile bir ürünün etiketlenmesi için kaç adet Formaldehyde açığa çıkaran bileşen içerdiğine bakılmaksızın bitmiş üründe açığa çıkan toplam Formaldehyde konsantrasyonu sınırının %0,001’e (10 ppm) düşürülmesi gerektiği sonucuna varmıştır. SCCS’nin görüşü ışığında, Formaldehyde açığa çıkaran AB’de piyasaya sürülen kozmetik ürünler için bitmiş ürün formülasyonunda formaldehitin %0,001’den daha yüksek seviyelerde mevcut olduğu durumlarda ürün etiketinde “Formaldehit içerir” uyarısı bulunmalıdır.

Sonuç olarak, sektörün yeni gereksinimlere uyum sağlaması için gerekli olan etiketleme ve ürün formülasyonlarında gerekli revizyonlar yapılması adına makul bir süre tanınmalıdır. Aynı zamanda yeni gerekliliklere uymayan ve yeni etiketleme hükmü uygulanmadan önce piyasaya arz edilen kozmetik ürünlerin piyasadan çekilmesi için de uygun bir süre tanınmalıdır. Bu nedenle, Formaldehyde açığa çıkaran maddelerle ilişkili nispeten düşük risk ve ilgili çok sayıda kozmetik ürün göz önüne alındığında, geçiş süresi sırasıyla 24 ve 48 ay olarak belirlenmiştir.

Yeni düzenlemeler, 30 Temmuz 2022’de geçerli olduğu üzere 1223/2009 Sayılı Tüzüğe uygun birinci alt paragrafta atıfta bulunulan maddeleri içeren tüm bitmiş ürünler, 31 Temmuz 2024’e kadar Avrupa Birliği pazarına arz edilebilir ve 31 Temmuz 2026’ya kadar satışa sunulabilir.

Yapılan bu düzenleme, Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlandığı tarihi (8 Temmuz 2022) takip eden yirminci gün yürürlüğe girmiştir. Bu Tüzük bütünüyle bağlayıcı olacak ve tüm Üye Devletlerde doğrudan uygulanacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?