Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Birleşik Krallık Çevre Kozmetik

ETİKETLEMEDE YENİ GERİ DÖNÜŞÜM SEMBOLÜ

Üretici Sorumluluğu Yükümlülükleri (Ambalaj ve Ambalaj Atığı) Yönetmeliği 2024 başlıklı taslak yönetmelik onaylandıktan sonra, belirlenmiş üreticiler tedarik ettikleri tüm birincil ambalaj ve sevkiyat ambalajları için geri dönüştürülebilirlik değerlendirmesi yapacaktır. Belirlenmiş üreticiler 1 Nisan 2027’den itibaren bu tür ambalajların öngörülen geri dönüşüm etiketleme gerekliliklerine uygun olmasını da sağlayacaktır.

1 Mayıs 2024′te Birleşik Krallık, WTO’ya Üretici Sorumluluğu Yükümlülükleri (Ambalaj ve Ambalaj Atığı) Yönetmeliği 2024 başlıklı bir taslak yönetmelik bildirilmiştir. Bildirim süreci kapsamındaki hükümler, bu taslağın 3. Kısım 2. Bölümünde, Birleşik Krallık’ta yerleşik ambalaj üreticilerine geri dönüşüm etiketleme gerekliliklerini getirmiştir. Taslak hala yorumlara açıktır ve 30 Haziran 2024’te yönetmeliğin revize edilmesi ve 1 Ocak 2025′te yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR), geri dönüşümü sağlayan veüreticileri ürün tasarımı sırasında sürdürülebilir kararlar almaya teşvik eden bir politikadır. Ambalaj üreticisi sorumluluk sistemi Birleşik Krallık hükümetinin kaynak verimliliğini arttırmak ve atık azaltımını hedeflemektedir. Bu yazımızda, üreticiler için yükümlülüklere ve ambalaj üzerinde zorunlu geri dönüşüm etiketlemesi için gerekliliklere yer verilmiştir.

Belirlenmiş Üreticiler İçin Kapsam ve Yükümlülükler

Ambalaj üreticileri, Birleşik Krallık’ta yeni bir düzenlemeye göre önemli yükümlülükler altına girecekledir. Bu düzenlemeye göre ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri şunlardır;

  • Yönetmelik 27‘ye uygun olarak üreticiler tedarik ettikleri herhangi bir birincil ambalaj ve sevkiyat ambalajının geri dönüştürülebilirliğini belirlemek ve değerlendirme kayıtlarını en az yedi yıl boyunca saklamak;
  • Tedarik ettikleri herhangi bir birincil ambalaj ve sevkiyat ambalajının 1 Nisan 2027‘den itibaren belirtilen geri dönüşüm etiketleme gerekliliklerine uymasını sağlamak.

Belirli ambalaj üreticileri için yeni bir düzenleme, geçerli birincil ve sevkiyat ambalajları için belirli etiketleme gereksinimlerini tanımlamıştır. Bu düzenlemeye göre, muafiyetler ve içecek kapları dışındaki ambalajların, en az 25 cm²’lik yüzey alanına sahip olmaları gerekmektedir.

ETİKETLEME GEREKSİNİMLERİ

1. İÇERİK GEREKSİNİMLERİ

Ambalaj üzerinde etiketlenmesi gereken geri dönüşüm bilgileri, ambalajın geri dönüştürülebilirliğini gösteren bir ifade ve sembol ile ilgili geri dönüşüm talimatlarını içermektedir. Bu unsurların ambalaj üzerinde görünür ve okunaklı bir şekilde birlikte görünmesi şarttır. Bu unsurlar için ayrıntılı gereksinimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARIETİKETLENECEK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİK BİLGİLERİETİKETLENECEK GERİ DÖNÜŞÜM TALİMATLARI
Geri Dönüştürülemeyen Ambalaj– “Geri Dönüştürmeyiniz” ifadesi
– Sembol:
 
Geri Dönüştürülebilen Ambalaj– ‘’Geri Dönüştürünüz’’ ifadesi
-Sembol:
Ambalaj atıklarının evsel atıklar dışında ilgili makamlarca geri dönüşüme gönderilmesine ilişkin talimatlar

Tüketici;

· Ambalaj, belediyeler tarafından evsel atık olarak geniş ölçüde toplanmıyorsa,

· Ambalajın geri dönüşümü için diğer yöntemler mevcutsa geri dönüşüm talimatlarını etikete dahil etmelidir.

2. SPESİFİKASYON GEREKSİNİMLERİ

Ambalaj üzerinde etiketlenecek geri dönüşüm bilgileri için spesifikasyon gereksinimleri belirlenmelidir. Gereksinimler, ambalajın boyutuna göre değişmektedir. Bu gereksinimlerle ilgili açıklamalara aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

PAKETLEME BOYUTUÖZELLİKLER
Ambalajın en büyük yüzeyinin yüzey alanı ≥ 80 cm2Kelimelerin harfleri, en az 1,2 mm yüksekliğinde olmalıdır.
Semboller dikey konumda en az 9,5 mm, yatay konumda ise en az 3,5 mm yükseklikte olmalıdır.  
Ambalajın en büyük yüzeyinin yüzey alanı <80 cm2Kelimelerin harfleri, en az 0,9 mm yüksekliğinde olmalıdır. Semboller portre yönünde en az 7 mm, manzara yönünde konumda ise en az 3,5 mm yükseklikte olmalıdır.  

3. DİĞER GEREKSİNİMLER

Özel durumlar için etiketleme gereksinimlerine ait bilgiler aşağıda verilmektedir:

a. Tıbbi ambalaj tedarik eden üreticiler, geri dönüşüm bilgilerini ambalajın içindeki ürün veya cihaza eşlik eden bir broşüre ekleyebilir veya elektronik olarak hedeflenen alıcıya sağlayabilirler.

b. Markasız doldurulmuş ambalaj tedarik eden üreticiler, geri dönüşüm bilgilerini doğrudan ambalajın üzerine veya ekli bir etikete etiketlemelidir. Çevrimiçi satışlar için geri dönüşüm bilgileri ürün açıklamasında belirtilmelidir. Çevrimdışı satışlar için ise geri dönüşüm bilgileri satın alma noktasında açıkça gösterilmelidir.

c. Bir ürünün birincil ambalajı birden fazla bileşenden veya yardımcı elemandan oluşuyorsa, üretici her bir bileşenin geri dönüştürülebilirliğini belirtmek için geri dönüşüm bilgilerini dış veya ana bileşene etiketlemeli veya her bir bileşeni ayrı ayrı etiketlemelidir.

d. Üretici, tedarik ettiği ambalajların doğru şekilde etiketlenmediğini fark ettiğinde, bu hatayı düzeltmek için makul adımlar atmalıdır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?