Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği ECHA Kozmetik

ECHA’DAN “YÜKSEK DÜZEYDE ENDİŞE UYANDIRAN KİMYASALLAR” İÇİN ÖNERİ

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), sağlık ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) İzin Listesi’ne sekiz madde eklenmesini teklif etmiştir. Bu maddelerin ilavesi durumunda, şirketlerin bu kimyasalları kullanmaya devam etmesi için yetkilendirme başvurusu yapması gerekecektir.

ECHA’da önceliklendirme ve entegrasyondan sorumlusu, “Bu öneri kurşunu, benzer kullanımlara sahip diğer öncü bileşiklerle aynı düzenleme seviyesine getirmektedir. Zorlukların farkındayız ve sürekli kullanımıyla kurşunun işçilere ve çevreye getirdiği riskleri dengelemenin Komisyon ve AB üye ülkeleri tarafından bir politika kararı gerektirdiğini düşünmekteyiz.” yorumunu yapmıştır.

Söz Konusu Kimyasallar

Ajans, madde seçimini en yüksek önceliğe göre açıklamıştır. ECHA, 2-metil-1-(4-metiltiyofenil)-2-morfolinopropan-1-on, 2-benzil dahil olmak üzere etilendiamin, 2-(4-tertbutilbenzil) propionaldehit ve bunun bireysel stereoizomerleri, kurşun ve glutaral’in halihazırda 2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenon, diizoheksil ftalat ve ortoborik asit, sodyum tuzu gibi bileşenleri barındıran Yetkilendirme Listesi’ne eklenmesini önermektedir.

Şubat 2022’de taslak tavsiyeye kurşun dahil edilmesinin istişare sırasında birçok yorum geldiğini belirtmişlerdir. Münazarada, ECHA’nın ve Üye Devlet Komitesi’nin zamanlaması, devam eden veya planlanan düzenleyici faaliyetler, endüstri ile yetkililer için beklenen iş yüküyle ilgili konular tartışılmıştır.

Reprotoksik Koku Bileşenleri

Kimyasal 2-(4-tert-bütilbenzil) propionaldehit ve bunun bireysel stereoizomerlerinin üreme için toksik olduğu belirtilmiştir. Ek endişeler arasında cilt hassaslaşması ve endokrin bozulmanın değerlendirilmesi yer almaktadır.

ECHA, kimyasalların yıkama ve temizlik ürünlerinde, hava bakım ürünlerinde, cilalarda ve mumlarda koku olarak kullanıldığını not etmiştir.

Ayrı bir stereoizomer, aynı zamanda yıkama ve temizlik ürünleri, parfümler ve kokular, kozmetikler ve kişisel bakım ürünlerinde de kullanılan 2-(4-tert-bütilbenzil)propionaldehit içermektedir.

Kağıt Bazlı Ürünlerde Kullanımları

Kimyasal 2-benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinobütirofenon, uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeye göre, üreme için toksik, doğmamış çocuğa zarar veren ve uzun süreli etkileriyle sudaki yaşam için çok toksik olduğu için işaretlenmiştir.

Kimyasalın kişisel bakım uygulamaları ile ilgili olarak, kağıt mendiller, kadın hijyen ürünleri ve bebek bezleri gibi kağıt bazlı malzemeye sahip ürünlerde bulunabilmektedir.

Cilt ve Solunum Hassaslaştırıcı

AB’nin uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemesine göre, glutaral: “solunması halinde öldürücüdür, yutulduğunda zehirlidir, ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur, su yaşamı için çok toksiktir, uzun süreli etkileriyle su yaşamı için toksiktir, neden olabilir. alerjik bir cilt reaksiyonu, solunması halinde alerjiye veya astım semptomlarına veya solunum güçlüğüne neden olabilir ve solunum yolu tahrişine neden olabilir.”

Glutaral yaygın olarak bir biyosit (örn. dezenfektanlar, haşere kontrol ürünleri) olarak kullanılmaktadır ancak kişisel bakım kullanımları arasında yıkama ve temizlik ürünlerinde de yer almaktadır.

Kurşun

Kurşun gibi ağır metaller AB’de yasak olmasına rağmen, bu metali içeren kozmetikler hala bulunabilmektedir. REACH kayıtları, bu maddenin doğurganlığa veya doğmamış çocuğa zarar verebileceğini, uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olabileceğini, sucul ortam için çok zehirli olduğunu göstermektedir. Kansere neden olabilir. Ayrıca, Birleşik Krallık ulusal düzenleyicisi Ürün Güvenliği ve Standardı Ofisi, kozmetik ürünlerdeki ağır metal safsızlıklarını inceleyen bir çalışma yürütmüştür. Özellikle göz farı ve dudak kalemi ürünlerinde arsenik, antimon ve cıva dahil olmak üzere önemli seviyelerde ağır metallerin mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Bir araştırmada “Arsenik, antimon, cıva ve kurşun tespit edildiğinde, kurşun içeriği 2 mg/kg’dan fazla olan 91 numuneden 13’ünde ve 5 mg/kg’dan fazla olan 91 numuneden dördünde kurşun içeriği öne çıkmıştır. Ancak, hiçbir numunede 10 mg/kg’dan daha fazla kurşun içeriği bulunmamıştır” şeklinde sonuçlar açıklanmıştır.

İlgili bir haberde, Washington Eyalet Senatosu ABD eyaletinde kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan per- ve polifloroalkil maddeleri, kurşun, ftalatlar, formaldehit ve formaldehit salıcıları ve diğer zararlı kimyasalları yasaklamak için kısıtlayıcı bir yasa çıkardığı belirtilmiştir.

Ortoborik Asit, Sodyum Tuzu

ECHA, ortoborik asit ve sodyum tuzu grubunu üreme için toksik bir maddeler olarak işaretlemiştir. Dahası, Çevresel Çalışma Grubu’nun araştırmaları, ilgili bileşenlerin endokrin bozucu olduğuna dair güçlü kanıtlar paylaşmıştır.

Sektörün belirttiği üzere, “Sodyum Borat ve Borik Asit renksiz veya beyaz kristaller veya tozlardır. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, kremler ve losyonlar ile banyo, saç ve cilt ürünleri dahil olmak üzere çok çeşitli ürün türlerini formüle etmek için Sodyum Borat ve Borik Asit kullanılmaktadır” şeklinde tanımlamalara sahiptir.

Sektörden gelen bilgiler, borik asidin cilt üzerinde yararları olabileceğini ve kozmetikte büzücü ve ürün dengeleyici olarak kullanıldığını belirtmektedir. “Cilt bakımında, borik asidin dengeleyici özellikleri, daha uzun süreli ürün kalitesi sağlamak için sıklıkla gliserinin nemlendirme özellikleriyle eşleştirilir. Bu sebeplerden dolayı borik asit en çok losyon ve kremlerde bulunmaktadır.” Şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur.

Sonraki Adımlar

ECHA, Aday Listedeki maddeleri Komisyon’un Yetki Listesi’ne dâhil etmesi için düzenli olarak tavsiye etme konusunda yasal bir yükümlülüğü olduğunu açıklamıştır.

Üç aylık bir istişare sırasında, tavsiyelerini Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce Üye Devlet Komitelerinden yorumlar ve görüşler dikkate alınacaktır.

Daha sonrasında Avrupa Komitesi, hangi maddelerin İzin Listesi’ne dâhil edilmesi gerektiğine ve her biri için hangi koşulların geçerli olduğuna karar verebilecektir.

İzin Listesi, “teknik ve ekonomik olarak uygun alternatifler mevcut olduğunda” yüksek önem arz eden maddelerin ikame edilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu sağlanana kadar amaç, insan sağlığı ve çevre için risklerin uygun şekilde kontrol edilmesini sağlamaktır.”

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?