Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), 2023, 2024 ve 2025 yılları için güncellenmiş Topluluk Sürekli Eylem Planı’nı (CoRAP) yayınlamıştır. Liste, Üye Devletlerin REACH Tüzüğü kapsamında değerlendireceği toplam 24 maddeyi içermektedir. İlgili 24 madde içerisinde 7 tanesi kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır.

2023-2025 yılları için Topluluk Sürekli Eylem Planı (CoRAP) güncellemesi, 12 Üye Devlet Yetkili Makamı tarafından değerlendirilmek üzere insan sağlığı veya çevre için risk oluşturduğundan şüphelenilen 24 maddeyi listelemektedir. Dosya değerlendirmesi, 6 yeni maddeyi ve 22 Mart 2022’de yayınlanan bir önceki CoRAP 2022-2024 güncellemesinde halihazırda yer alan 18 maddeyi içermektedir.

Değerlendirilecek 24 maddeden 6’sı 2023’te, 9’u 2024’te ve 9’u 2025’te değerlendirilecektir. Ancak, 2024 ve 2025 yılları için listelenen maddeler, 2024’teki CoRAP güncellemesinde değişikliğe uğrayabilecektir. Bir önceki CoRAP 2022-2024 güncellemesinde listelenen 27 maddeden 5’i CoRAP’tan çıkarılmıştır. Bu maddelerden 3’ü için, verilerin ilk endişeleri netleştirmek için halihazırda yeterli olduğu düşünülürken, 2’si için dosya değerlendirme süreçleri kapsamında ilgili bilgiler talep edilmiştir. Bu süreçlerin tamamlanmasından sonra endişeler dosya değerlendirmesi yoluyla netleştirilebileceklerin ötesinde kalırsa, bu maddeler tekrar CoRAP listesine alınabilecektir.

2023’te Değerlendirilecek “Kozmetik” Maddeler

CoRAP’ta Yeni / CAS: 92484-48-5 – EC: 403-080-9 – Sodyum 3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-sec-bütil-4-hidroksibenzensülfonat

INCI: Sodium Benzotriazolyl Butylphenol Sulfonate

Endişe: Şüpheli vPvM, diğer çevresel tehlike(ler), geniş dağılımlı kullanım, tüketici kullanımı, çevreye salım, kümülatif maruziyet, su depolarının ve içme suyunu kirletmesi

Değerlendirme Yapan Üye Devlet: İspanya

CosIng İşlevi: UV emici

2024’te Değerlendirilecek “Kozmetik” Maddeler

CoRAP’ta Yeni / CAS: 22174-70-5 – EC: 244-815-1 – 3,3′-[metilenbis(oksimetilen)]bisheptan

INCI: 2-Ethylhexylal

Endişe: Üreme için toksik olduğu, PBT, geniş dağılımlı kullanım, tüketici kullanımı, işçilerin maruz kalması, çevreye salım

Değerlendirme Yapan Üye Devlet: İrlanda / Portekiz

CosIng İşlevi: Çözücü

Halihazırda CoRAP’ta / CAS: 100-52-7 – EC: 202-860-4

INCI: Benzaldehyde

Endişe: Şüpheli mutajenik, geniş dağılımlı kullanım, tüketici kullanımı, çalışan maruziyeti

Değerlendirme Yapan Üye Devlet: Fransa

CosIng İşlevi: Denaturant – Tatlandırıcı – Koku – Parfüm

2025’te Değerlendirilecek “Kozmetik” Maddeler

Halihazırda CoRAP’ta – Önceki Yıl: 2022,2023 / CAS: 25584-83-2 – EC: 247-118-0 – Akrilik asit, propan-1,2-dio ile monoester

INCI: 2-Hydroxypropyl Acrylate

Endişe: Kanserojen şüphesi, mutajen şüphesi, hassaslaştırıcı, geniş dağılımlı kullanım, işçilerin maruz kalması, yüksek RCR, yüksek (toplu) tonaj, diğer

Değerlendirme Yapan Üye Devlet: Fransa

CosIng İşlevi: Film oluşturma

Halihazırda CoRAP’ta – Önceki Yıl: 2022,2024 / CAS: 60-29-7 – EC: 200-467-2 – Dietil Eter

INCI: Ethyl Ether

Endişe: Kanserojen şüphesi, mutajen şüphesi, üreme için toksik şüphesi, diğer tehlike temelli endişeler, geniş dağılımlı kullanım, tüketici kullanımı, çevreye salım, yüksek (toplu) tonaj

Değerlendirme Yapan Üye Devlet: Fransa

CosIng İşlevi: Çözücü

Halihazırda CoRAP’ta – Önceki Yıl: 2022,2024 / CAS: 149-44-0 – EC: 205-739-4 – Sodyumhidroksimetansülfinat

INCI: Sodium Oxymethylene Sulfoxylate

Endişe: Kanserojen şüphesi, mutajen şüphesi, üreme için toksik şüphesi, geniş dağılımlı kullanım, çalışan maruziyeti, yüksek (toplu) doz

Değerlendirme Yapan Üye Devlet: Hollanda

CosIng İşlevi: İndirgeyici

Halihazırda CoRAP’ta – Önceki Yıl: 2022,2024  / CAS: 1333-86-4 – EC: 215-609-9

INCI: Carbon Black

Endişe: Kanserojen, üreme için toksik şüphesi, geniş dağılımlı kullanım, tüketici kullanımı, hassasiyet, çalışan maruziyeti, yüksek (toplu) doz, kümülatif maruziyet

Değerlendirme Yapan Üye Devlet: Fransa

CosIng İşlevi: Renklendirici

CoRAP’tan Çekilen “Kozmetik” Maddeler

Halihazırda CoRAP’ta – Önceki Yıl: 2022 / CAS: 127-68-4 – EC: 204-857-3 – Sodyum 3-nitrobenzensülfonat

INCI: Sodium m-Nitrobenzenesulfonate

Endişe: Üreme için toksik şüphesi, çalışan maruziyeti, yüksek (toplu) doz

Değerlendirme Yapan Üye Devlet: İrlanda

CosIng İşlevi: Viskozite kontrolü

Halihazırda CoRAP’ta / CAS: 109-60-4 – EC: 203-686-1

INCI: Propyl Acetate

Endişe: Üreme için toksik şüphesi,  diğer tehlikeler, geniş dağılımlı kullanım, tüketici kullanımı, çalışan maruziyeti, yüksek (toplu) doz

Değerlendirme Yapan Üye Devlet: İrlanda

CosIng İşlevi: Koku Verici – Çözücü

Bu liste, halihazırda 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği Ek II’de (yasaklı maddeler) yer alan maddeleri içermemektedir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?