Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Genel IFRA

DETERJAN YÖNETMELİĞİ İÇİN KAMU İSTİŞARE TOPLANTISI

Komisyonun önerdiği Deterjan Yönetmeliğinin yayınlanmasının ardından, Üye Devletlerin/paydaşların yorumlarını paylaşabilecekleri bir kamu istişare toplantısı açılmıştır. Bu toplantıda, Avrupa ve ulusal düzeydeki endüstri birlikleri, şirketler, tüketici organizasyonları ve kamu yetkilileri dâhil olmak üzere 29 kuruluş görüş belirtmiştir.

Görüşlerden biri, özellikle koku bileşenlerinin etiketlenmesi ve kozmetik ürünlerdeki koku bileşenlerinin yasaklanmasına atıfta bulunmaktadır. Kozmetik ürünlerde koku bileşenlerinin yasaklanması ‘otomatik olarak’ bu maddelerin deterjanlar için etiketlenecek alerjenler listesinden çıkarılmasına yol açacaktır. Görüşte “İlgili bileşenler üzerine yasak getirilmemeli ve deterjanlar ve yüzey aktif maddelere ilişkin yeni AB Yönetmeliğinin yönetmelik metninde buna uygun bir açıklama yapılarak engellenmelidir” olarak belirtilmiştir.

Koku alerjenlerinin etiketleme zorunluluğu

Ek V, Kısım A, 4’e ilişkin, temasa duyarlı kokuların etiketleme yükümlülüğü, AB kozmetik mevzuatına göre etiketlenmesi gereken koku alerjenlerini ifade etmektedir. AB Kozmetik Yönetmeliği, Ek III No. 79 ve No. 83’e göre girişlerin silindiğini, burada belirtilen iki maddenin (HICC ve Lilial) kozmetik ürünlerde kullanımının artık yasaktır. Bununla birlikte, bu iki madde, deterjanlar ve yüzey aktif maddelere ilişkin yeni AB Yönetmeliğine göre ürünlerde kullanıldıkları sürece, hali hazırda duyarlı olan kişilere ilgili ürün hakkında bilgi edinme ve bundan kaçınma fırsatı vermek amacıyla gerekli olduğu takdirde yine de etiketlemeye tabi tutulmuştur. Ancak, HICC’nin cilt hassaslaştırıcı Kat.1A olarak uyumlaştırılmış sınıflandırmaya sahiptir ve Kategori 1A’da olan bileşenlerin CLP Tüzüğüne göre etiketlenmesi gerekmektedir. Buna karşılık Lilial “yalnızca” Reprotoksik Kat. 1B olarak sınıflandırılmış olup REACH Tüzüğüne göre %0,3’ün üzerindeki tüketici karışımlarında kullanılması yasaktır, ancak bu konsantrasyonun altında CLP Yönetmeliğine göre etiketlenmesine gerek yoktur.

Ayrıca, gelecekte AB Kozmetik Yönetmeliği Ek III’te yapılacak ve girdilerin silineceği bir değişiklik yapılması durumunda (örneğin, maddenin sağlıkla ilgili kaygılar nedeniyle kozmetik ürünlerde artık kullanılamayacağı), bireysel temasa duyarlı alerjen kokuların etiketleme zorunluluğu da ortadan kalkacaktır. Deterjanlar ve yüzey aktif maddelere ilişkin yeni AB Yönetmeliğinin kapsamına giren ürünlere ilişkin düzenleme de kaldırılabilir. Bu konuyla ilgili toplantıda ortaya atılan görüşler bu uygulamanın gerçekleştirilmemesi ve deterjanlar ve yüzey aktif maddelere ilişkin yeni AB Yönetmeliğinin metninde buna uygun bir açıklama yapılarak önlenmesi yönündedir. Koku alerjenleri ile ilgili noktalar (ve cilt hassaslaştırıcılarla bağlantılar…) göz önüne alındığında, DVRH ile yakın koordinasyon içinde olası IFRA sonraki adımlarını değerlendirmek için bu konu ekiple/IFRA toplantılarında daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?