Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik REACH

D4, D5 ve D6 İÇİN KISITLAMA TASLAĞI

Geçtiğimiz dönemde Avrupa Komisyonu, REACH Tüzüğü olarak bilinen (EC) 1907/2006 Sayılı Tüzük değişikliği taslağını DTÖ’ye bildirmiştir. Yayın, Oktametilsiklotetrasiloksan (D4), Dekametilsiklopentasiloksan (D5) ve Dodekametilsikloheksasiloksan (D6) ile ilgili olarak Ek XVII’yi düzenlemeyi içermektedir. İlgili maddelerin durulanan ve durulanmayan kozmetik ürünlerde tüketici ve profesyoneller tarafından kullanımının kısıtlamalara tabi tutulması planlanmaktadır

Bu taslak Komisyon Tüzüğü özellikle, D6’nın durulanan kozmetik ürünlerde piyasaya arzını sınırlandırmak için, durulanabilir kozmetik ürünlerdeki D4 ve D5 kısıtlamasını (REACH Tüzüğü Ek XVII’nin 70. girişi) tamamlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu taslak düzenleme, D4, D5 ve D6’nın kendi başlarına, diğer maddelerin bir bileşeni olarak (polimerler hariç) ve daha genel olarak diğer tüketici ve profesyonel ürünlerdeki karışımlar halinde piyasaya arzını kısıtlamayı da amaçlamaktadır. Son olarak, D4, D5 ve D6’nın tekstil, deri ve kürk kuru temizleme için solvent olarak kullanımını kısıtlamayı amaçlamaktadır. Ek olarak komisyon REACH Tüzüğünde yer alan taslak mevcut 70. girişi tamamen değiştirmeyi hedeflemektedir.

Avrupa Kimyasallar Ajansı, D4, D5 ve D6’yı çok kalıcı ve yüksek biyobirikim(vPvB) özelliklerine sahip olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Ajans, D4’ün kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) özelliklere sahip olduğunu ve D5 ve D6’nın ağırlıkça %0,1 veya daha fazla D4 içerdiğinde PBT özelliklerine sahip olduğunu tanımlamıştır. D4, D5 ve D6’nın sahip olduğu tehlikeli özellikleri, tüketici ürünlerinde ve profesyonel ürünlerde mevcut olduğunda hem su hem de atmosfer bölümlerine salınmaktadır. Tüketici ürünlerinde ve profesyonel ürünlerde bulunduğunda çevre için özel endişelere yol açmaktadır. Taslak kısıtlama, durulanmayan kozmetik ürünlerin, diğer tüketici ürünlerinin ve profesyonel ürünlerin neden olduğu D4, D5 ve D6 emisyonlarının yanı sıra durulanan kozmetik ürünlerden kaynaklanan D6 emisyonlarını en aza indirmeyi hedeflemektedir.

D4 ve D5 kullanımı, REACH Tüzüğü (Ek XVII’nin giriş 70’i) kapsamında halihazırda kısıtlanmıştı. Bu nedenle, 31 Ocak 2020’den sonra herhangi bir maddenin ağırlıkça %0,1’ine eşit veya daha yüksek bir konsantrasyonda yıkanarak çıkarılan kozmetik ürünler piyasaya arz edilmeyecektir.

Ek olarak, Kozmetik Yönetmeliği (EC) No 1223/2009’a göre, D4’ün kozmetik ürünlerde yasaklanan maddelerin Ek II-Listesine dahil olduğu da bilinmektedir.

D4, D5 ve D6, ilgili maddenin ağırlıkça %’si, (a) kendi başına bir madde olarak, (b) diğer maddelerin bileşeni olarak veya (c) 0,1’e eşit veya daha yüksek konsantrasyonda karışımlar halinde piyasaya arz edilememektedir.

  • İstisna olarak, yukarıda yer alan bilgiler, aşağıdaki endüstriyel kullanımlarda D4, D5 ve D6’nın piyasaya arzı için geçerli değildir.
  • Silikon polimer üretiminde bir monomer olarak;
  • Diğer silikon maddelerin üretiminde ara ürün olarak;
  • Polimerizasyonda bir monomer olarak;
  • Karışımların formülasyonunda veya (yeniden) paketlenmesinde;
  • Eşya üretiminde;
  • Metal olmayan yüzey işlemlerinde;
  • Kontrollü koşullarda yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde laboratuvar reaktifi olarak.
  • D6, herhangi bir maddenin ağırlıkça %0,1’ine eşit veya daha yüksek bir konsantrasyonda yıkanarak çıkarılan kozmetik ürünlerde piyasaya arz edilemez.
  • Ayrıca, D4, D5 ve D6, her iki maddenin de ağırlıkça %0,1’ine eşit veya daha yüksek bir konsantrasyonda bırakılan kozmetik ürünlerde piyasaya arz edilemez.

Taslak ile ilgili önerilen kabul tarihi 2023’ün 4. çeyreği olarak belirtilmiştir.

Önerilen yürürlüğe girme tarihi ile ilgili, AB Resmi Gazetesinde yayımlanmasından itibaren 20 gün bilgisi verilmiştir. Kısıtlama, yürürlüğe girdikten 2 yıl sonra uygulanmaya başlayacaktır. Belirli bazı ürün türleri içinse, daha uzun bir geçiş dönemi olacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?