Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

REACH revizyonunun yanı sıra Komisyon, çevresel toksisite, kalıcılık, hareketlilik ve biyobirikimi tamamen ele almak için CLP Tüzüğü’nde yeni tehlike sınıfları ve kriterleri önermeyi planlamaktadır.

Hareket birçok paydaş tarafından memnuniyetle karşılanmıştır, ancak bazı endüstri grupları endişelerini dile getirmiştir. Aralık ayında yayınlanan bir Cefic raporu, CLP Tüzüğü’ne tehlike sınıfları ekleme ve strateji kapsamında genel risk yaklaşımını (GRA) genişletme planlarının Avrupa kimya endüstrisi portföyünün 2040’a kadar en az %12’sinde “net zarar” ile sonuçlanabileceğini belirtmiştir.

Şubat-Ekim ayları arasında yürütülen ticaret organı tarafından yaptırılan çalışma, yaklaşık 12.000 maddenin potansiyel olarak CLP ve GRA teklifleri kapsamında olabileceği sonucuna varmıştır.

Bununla birlikte, bazı STK’lar, çalışmanın tüketici veya profesyonel ürünlerin %74’ünde mevcut olduğunu söylediği bu maddelerin potansiyel olarak ciddi endişe uyandıran bir veya daha fazla tehlikeli özelliğe sahip olduğunu ve doğru bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini “kabul ettiğini” söylemiştir.

Revizyon kimleri etkileyecek?

REACH’teki değişiklikler gibi, CLP’deki herhangi bir değişiklik de köklü olacak ve tüm tedarik zinciri boyunca şirketleri etkileyecektir. İşletmeler, ürünlerinde hangi kimyasalların olduğunu bilmek ve değişikliklerin kapsamında olup olmadığını kontrol etmek isteyeceklerdir. Cefic, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, boyalar ve kaplamalar ile yağlayıcılar ve yapıştırıcılar endüstrileri de dahil olmak üzere bazı belirli alt sektörlerin en çok etkileneceğini söylüyor.

CLP Revizyon Seçenekleri

Komisyon, aşağıdakiler de dahil olmak üzere CLP’de bir revizyon için çeşitli seçenekleri değerlendirecektir:

  • Yeni tehlike sınıfları (endokrin bozulması gibi) ve ilgili kriterlerin tanıtılması;
  • Halihazırda CLP kapsamı dışında kalan ürünler için etikette bazı tehlikeler hakkında bilgi sağlamak için yeni bir yükümlülük;
  • Karışımları ve bazı karmaşık maddeleri sınıflandırma yükümlülüklerini netleştirme;
  • Bazı maddeler için teklif sunma ve uyumlulaştırılmış çevre ve güvenlik değerleri belirleme olanağının tanıtılması;
  • İthalatçıların ve alt kullanıcıların, zehir merkezlerine fiziksel etkileri veya sağlık tehlikeleri açısından sınıflandırılan maddeler hakkında bilgi vermelerini ve distribütörlerin bu bilgileri tek temsilci veya başka yollarla sunma yükümlülüklerini netleştirmelerini talep etmek;
  • Komisyonun ECHA’dan yeni uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme dosyaları geliştirmesini talep etmesi için bir yetki verilmesi;
  • Ambalaj üzerinde yeterli alan olmadığında kişiye özel etiketleme kurallarının getirilmesi ve belirli kimyasalların sınıflandırılmasını uyumlu hale getirmek için bir önceliklendirme mekanizmasının başlatılması değerlendirilecektir.

Temel Kullanım Konsepti

Bu yıl önemli bir tartışma yaratacak bir diğer gelişme, sürdürülebilirlik için kimyasallar stratejisi altında temel kullanım konseptini tanıtma planıdır. Konsept, stratejinin en tartışmalı yönlerinden biri olmaya devam etmektedir. Komisyon, kriterlerin 2022’nin sonuna kadar yayımlanmasını hedeflemektedir, ancak paydaşlar kavramın nasıl uygulanabileceği konusunda bölünmüş durumda ve yaşabilecek karmaşıklık konusunda endişe duymaktadırlar. Bazı hukuk ve endüstri uzmanları, kavramın ortak bir anlayışının olmamasının, “toplumun işleyişi için gerekli” tanımına uymadıkları için kimyasalların birçok endüstriyel uygulamasının kaybı anlamına gelebileceğine dair endişelerini dile getirmişlerdir. Ancak bazı STK’lar, kavramın AB kısıtlama ve yetkilendirme kararlarında hemen uygulanabileceğini savunmaktadır. Kriterlerin amacı, en zararlı kimyasallara yalnızca kullanımlarının sağlık, güvenlik için gerekli olması veya toplumun işleyişi için kritik olması durumunda izin verilmesini sağlamaktır. Ayrıca çevre ve sağlık açısından kabul edilebilir alternatiflerin mevcut olup olmadığını da değerlendirecektir. Avrupa Komisyonu’na kriterler konusunda tavsiyede bulunan bir danışmanlık grubu, kavramı test etmek ve politika seçeneklerini iyileştirmek için AB mevzuatını kapsayan kilit sektörlerde sekiz vaka çalışması yürüteceğini belirtmiştir. Haziran 2022’ye kadar hazırlanması beklenen nihai rapor temel kullanım konseptinin şekillenmesinde etkili olabilir.

Temel kullanım konsepti kimi etkileyecek?

Şirketler, ürettikleri veya ürünlerde kullandıkları herhangi bir maddenin henüz tanımlanmamış konsept kapsamında gerekli kabul edilip edilmeyeceğini tekrar görmeleri gerekecektir. O zamana kadar, formüller ve süreçlerdeki olası alternatiflerin ve değişikliklerin farkında olmak, şirketleri, kriterler uygulandıktan sonra belirli kimyasallar üzerinde verilen herhangi bir kararla başa çıkmak için daha iyi bir konuma getirebilir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?