Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Genel Kozmetik

CLP REVİZYONU: ENDOKRİN BOZUCULAR

Endokrin sistemi, vücudun gelişimini hormonlar yoluyla düzenlenmektedir. Kimyasallar olumsuz etkiler yaratarak hormonal sisteme müdahale edebilmektedir. Etkiler genellikle gecikmiş olduğundan, bir bileşiğin endokrin bozucu özellikleri olup olmadığı netlik kazanması oldukça zordur.

Potansiyel endokrin bozucu özelliklere sahip olabilecek kozmetik bileşenlere ilişkin ilk müdahaleden sonra, 19 Aralık 2022’de, Avrupa Komisyonu, kimyasalların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması (CLP Regülasyonu (EC) no 1272/2008) düzenlemesini değiştirmeyi önermiştir.

Avrupa Komisyonu Önerisi

Teklif, endokrin bozucular için bilimsel kriterlere ve canlı organizmalarda birikebilen veya su döngü ile girebilen diğer kimyasallara dayanan yeni tehlike sınıfları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Uyumlandırılmış sınıflandırma, tüketicilere, işçilere ve işletmelere bu kimyasallar hakkındaki bilgilere kolay erişim sağlanabilmesini hedeflemektedir.

Ayrıca, revizyon, kimyasal tehlikelerin kullanıcılarla iletişimini geliştirmeyi istemektedir. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu, etiketlerdeki bilgilerin netliğini sağlamak için zorunlu biçimlendirme kuralları (yazı tipi, boyut ve renk) belirlemiştir.

Etiketleme temel bilgileri içermelidir; gerekli olmayan ek bilgiler dijital bir etikette görüntülenebilecektir.

Teklif ayrıca, çevrimiçi satışlarla ilgili CLP düzenlemesindeki yasal boşlukları da ele almayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, tedarikçi, çevrimiçi satılan maddelerin ve karışımların sınıflandırma, etiketleme ve ambalaj gereksinimlerine uymasını sağlanmalıdır.

Avrupa Komisyonu zehir merkezlerine kimyasal bildirimlerle ilgili hükümleri açıklığa kavuşturacaktır. İlgili aktörler, gerektiğinde kimyasalla ilgili tüm bilgilerle AB’deki zehir merkezlerine bildirim yapma zorunluluğu getirilecektir.

Ancak, bu bir Avrupa Komisyonu önerisi olduğundan, Avrupa Parlamentosu ve Konsey, olağan yasama prosedürünü izleyerek bu onayı sağlaması gerekecektir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?