Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

2 Mart 2023’te Avrupa Birliği, CLP (Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi) Yönetmeliği’nin 19. ATP’sini (Teknik ve Bilimsel İlerlemeye Uyum) oluşturan bir Yönetmelik taslağını DTÖ’ye iletmiştir.  Bu taslak, kozmetik ürünlerde kullanılan 16 adet bileşeni içermektedir ki bu bileşenlerden bir tanesi de CMR 1 sınıflandırılmaya sahip olup kullanımı tehlike arz etmektedir.

Bildirim Tarihi: 2 Mart 2023

Kapsanan ürünler: Tehlikeli maddeler

Bildirilen Belgenin Başlığı

Belirli maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlenmesine ilişkin Komisyon Tarafından Yetkilendirilmiş Yönetmelik (EC) No.1272/2008’i tadil eden taslak izahnamesi

İçerik

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin (EC) 1272/2008 sayılı Tüzük (CLP Tüzüğü) taslağının amacı, CLP Tüzüğü Ek VI’nın 3. Bölümünün Tablo 3’ünü yeni ve revize edilmiş maddeler getirerek tadil etmektir.

Amaç

  • AB iç pazarının düzgün işleyişini sağlamak
  • İnsan sağlığının veya güvenliğinin korunması
  • Çevrenin korunması

İlgili “Kozmetik” Maddeler

Bu Yönetmelik, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) Risk Değerlendirme Komitesi (RAC) tarafından 18 Mart 2021 ile 26 Kasım 2021 tarihleri arasında belirli maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlenmesi önerileri hakkında belirtilen görüşlere dayanmaktadır. Kozmetik ürünlerde kullanılabilecek toplam 16 maddeyle ilgili olup CosIng’de listelenmiştir. Kozmetik Yönetmeliği’nin yasaklanmış bileşenleri listeleyen Ek II’sinde bulunmamaktadır. CLP Yönetmeliği’ni ilk kez entegre eden sekiz maddeden biri: 1223/2009 sayılı Tüzüğün 15. Maddesi uyarınca, kozmetikte kullanımının olası bir şekilde yasaklanmasının yolunu açan CMR sınıflandırması ile ilgilidir.

Nihai metin 2023’ün ikinci çeyreğine kadar kabul edilmelidir ve yürürlüğe girmesinden 18 ay sonra ise geçerli olacaktır.

Önerilen kabul tarihi: 2. çeyrek 2023

Önerilen yürürlüğe girme tarihi: Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmasından itibaren 20 gün (kabul edildikten yaklaşık iki ay sonra)

Yorumlar için son tarih: Bildirimden itibaren 60 gün

Kaynakça:

Draft Commission Delegated Regulation (EU) …/… of XXX amending Regulation (EC) No.1272/2008 asregards the harmonised classification and labelling of certain substances

Annexes to the Commission Delegated Regulation amending Regulation (EC) No 1272/2008 as regards the harmonised classification and labelling of certain substances

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?