Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Çin Kozmetik

ÇİN MEVZUAT GÜNCELLEMESİ

Yasaklanmış Maddeler ve Etiketleme

Çin, yeni kozmetik düzenleyici çerçevesinin tam olarak uygulandığını gösteren bir dizi yeni ve kilit düzenleme getirdi.

1 Mayıs 2021’de, yedi önemli düzenlemeyi yürürlüğe koyarak; yeni bir kozmetik ve yeni kozmetik içerik maddeleri (New Cosmetic Ingredients-NCI) pazar öncesi onay sistemini resmen uygulamaya başladı.

Yedi yönetmelik şunları içerir:

1. Kozmetik Tescil ve Bildirimine İlişkin İdari Tedbirler: Bu Yönetmelik, öncelikle kozmetik ve yeni kozmetik içeriğin pazar öncesi onayının uygulanmasına ilişkin temel gereklilikleri, örneğin tescil ve bildirim prosedürleri, tescil ettiren ve bildirenlerin yükümlülükleri gibi temel gereklilikleri belirlemek üzere tasarlanmıştır.

2. Kozmetik Ruhsat ve Bildirim Dosyalarının Yönetimine İlişkin Hükümler: Bu Yönetmelik, kozmetik ruhsat/bildirim başvurusu, değişikliği, yenilenmesi ve iptali ile ilgili dokümantasyon gerekliliklerini detaylandırmaktadır. Daha da önemlisi, ithal genel kozmetiklerin belirli koşullar altında 1 Mayıs 2021’den itibaren hayvanlar üzerinde testten muaf tutulabileceğini belirtir.

3. Yeni Kozmetik Hammadde Kaydı ve Bildirim Dosyalarının Yönetimine İlişkin Hükümler: Bu yönetmelik, yüksek riskli NCI için kayıt dosyaları, düşük riskli NCI için bildirim dosyaları ve NCI’nin güvenlik durum raporu için gereklilikleri detaylandırmaktadır. Ayrıca, NCI kaydı/bildirimi için hayvan testi alternatif yönteminden elde edilen verilerin koşullu olarak kabul edilebileceğini belirtir.

4. Kozmetik Sınıflandırma Kuralları ve Katalogları: Bu Yönetmelik, kozmetiklerin sınıflandırılması için bir kodlama sisteminin uygulanacağını belirtir. Sistemin beş katmanı vardır: etkinlik iddiası, uygulama alanı, hedef kullanıcı, dozaj formu ve uygulama yöntemi.

5. Kozmetik Etkinlik İddiası Değerlendirme Standartları: Bu yönetmelik, etkinlik değerlendirmesi gerektiren etkinlik iddialarına açıklık getirmekte ve değerlendirme test yöntemleri ve raporları için gereksinimleri, değerlendirme kurumlarını ve değerlendirme özetlerini listeler.

6. Kozmetik Güvenlik Değerlendirmesi 2021 için Teknik Yönergeler: Bu yönetmelik, güvenlik değerlendirmelerinin yürütülmesi için ayrıntılı gereksinimleri, güvenlik değerlendiricileri için yeterliliği ve değerlendirme raporlarında gerekli içeriği açıklar.

7. Çin’deki Mevcut Kozmetik İçerik Envanteri 2021: IECIC (Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China-Çin’deki Mevcut Kozmetik Bileşenlerin Envanteri) 2021, Çin’de toplam 8.972 mevcut kozmetik bileşeni içerir.

1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kozmetik firmalarının kozmetik ve yeni kozmetik içerik kayıt ve bildirimi için başvuru dosyalarını yedi yönetmeliğe uygun olarak sunmaları gerekmektedir.

Yasaklı Kozmetik İçerik Envanterleri Değiştirildi

28 Mayıs 2021’de Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi (NMPA), Kozmetik Ürünler için Yasaklı İçerik Envanterini ve Kozmetikler için Yasaklanmış Bitki (Hayvan) İçerik Maddeleri Envanterini yayınladı ve uygulamaya koydu. Uygulama tarihinden itibaren, kozmetik tescil ettirenlerin ve bildirimde bulunanların yeni envanterlerde öngörülen yasaklı bileşenleri içeren ürünleri üretmelerine veya ithal etmelerine izin verilmemektedir.

Ana değişiklikler, 24 yasaklı bileşenin eklenmesini, yasaklı bileşenlerin adlarının ve CAS numaralarının değiştirilmesini ve yasaklanmış ilaç bileşenlerinin sınıflandırılmasını ve birleştirilmesini içeriyor. Yeni yasaklanan 24 içerik arasında, CBD ve diğer üç Cannabis Sativa türevi içerik bulunuyor; bu, CBD kozmetiklerinin Çin’de üretilmesi ve ithal edilmesinin yasak olduğu anlamına gelir.

Kozmetik Etiketleme için Kesinleşmiş Gereklilikler

3 Haziran 2021’de Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi (NMPA), Kozmetik Etiketleme Konusunda İdari Tedbirler’i yayınladı. Tedbirler, Çin’in yeni kozmetik düzenlemeleri kapsamında kozmetik ürünlerin (deneme, hediye, takas vb. formlarda tüketicilere sağlanan kozmetikler dahil) etiketlenmesi ve yasaklanmış iddiaları için gereklilikleri açıklıyor.

Tedbirlere göre kozmetik etiketler aşağıdaki bilgileri taşımalıdır:

  • Çince ürün adı ve özel kozmetik tescil belgesi numarası;
  • Tescil ettiren veya bildiricinin adı ve adresi;
  • İmalat işletmesinin adı ve adresi;
  • Ürün yürütme standart numarası;
  • Tam içerik listesi;
  • Net miktar;
  • Dayanıklılık;
  • Uygulama yöntemi;
  • Gerekli güvenlik uyarıları; ve kanunlar, idari düzenlemeler ve zorunlu ulusal standartlar tarafından öngörülen diğer içerikler.

Tedbirlerin 1 Mayıs 2022 tarihinde uygulanması planlanmaktadır. Uygulama tarihinden itibaren tescili veya bildirimi yapılacak tüm kozmetikler bu tedbirlere uymak zorundadır. 1 Mayıs 2022’den önce tescili veya bildirimi yapılmış ancak önlemlere uymayan kozmetikler için tescil ettirenler veya bildirimde bulunanlar etiketleri 1 Mayıs 2023’e kadar güncellemelidir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?