Birleşik Krallık Kozmetik

ÇEVRESEL VE YEŞİL İDDİALAR

Kozmetik endüstrisinde çevresel ve ‘yeşil’ iddiaların kullanımının artması ve çevreye kişisel ve endüstriyel etki konusunda artan farkındalık ve endişeyle, CTPA, CTPA İddiaları ve Reklamcılık Çalışma Grubu ve Reklam Standartları Kurumu ile iş birliği içinde “Çevresel ve Yeşil İddialar” (Environmental & Green Claims) kılavuzunu oluşturdu.

Kılavuz, çevresel iddialar için geçerli olan kuralları derlemeyi ve endüstrinin kozmetik ürünler için çevresel iddialara uygulanabilecek kurallar ve hususlardan haberdar olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

CTPA Nedir?

Kozmetik Tuvalet ve Parfümeri Derneği (CTPA), Birleşik Krallık kozmetik ve kişisel bakım endüstrisinin ticaret birliğidir.

Derneğin rolü, üreticilere, distribütörlere ve tedarikçilere kozmetikler için katı yasal çerçeve hakkında tavsiyelerde bulunmak, endüstri görüşlerini Birleşik Krallık hükümetine ve dış paydaşlara temsil etmek ve kozmetik ürünlerin güvenliğiyle ilgili konularda medyaya bilgi verilmesine yardımcı olmaktır. CTPA, Avrupa’daki kozmetik ürünleri etkileyen düzenleyici konularda en güncel yorumu ve rehberliği sağlar.

AB kozmetik ürünleri Yönetmeliği 1223/2009 (CPR) ‘ nin 20.maddesi uyarınca, “Kozmetik ürünlerin etiketlenmesinde, piyasada bulundurulmasında ve reklamında, metin, isim, ticari marka, resim ve figüratif veya diğer işaretler, bu ürünlerin sahip olmadıkları özelliklere veya işlevlere sahip olduğunu ima edecek şekilde kullanılamaz.” Ayrıca, kozmetik iddialar, Kozmetik İddialar için Ortak Kriterleri vurgulayan 655/2013 sayılı Yönetmelik ile uyumlu olmalıdır.

Bir kozmetik üründe ürün ambalajına, formülasyonuna veya bileşenlerine veya üretim sürecine ve bunların çevre üzerindeki etkisine atıfta bulunarak farklı yönlerini kapsayan birçok çevresel iddia vardır. Bu tür iddialar için belirsizlikten kaçınmak, açık ve spesifik bir anlam sunmak önemlidir.

Çevresel iddiaları değerlendirmeye çalışırken, aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:

• İddianın amaçlanan anlamı nedir?

• Tüketici iddiadan ne anlar?

• Verilmesi amaçlanan mesajı ve dolayısıyla tüketiciler tarafından anlaşılan mesajı göstermek için iddia sağlam bir şekilde desteklenebilir mi?

Kritik olarak, bu tür iddialar ürünün sahip olmadığı bir çevresel fayda anlamına gelmeyecek veya ürünün çevresel faydasını abartmayacaktır.

“Ocean friendly” İddiaları

“Okyanus dostu” iddiası tüketiciyi yanıltma olasılığı yüksektir ve böyle bir iddiayı kanıtlamak da çok zordur. Tüketicilerin bu iddiayı, plastik mikro boncuklar veya güneş kremleri gibi yüksek profilli içerikler bağlamında anlaması muhtemeldir.

Birleşik Krallık’ta plastik mikro boncukların durulanan ürünlerde kullanımı zaten yasaklanmıştır, bu nedenle tüm durulanan kozmetikler yasalar gereği bu malzemeleri içermemelidir.

Tüketiciler, bu iddiayı kozmetik ürünlerde güneş kremlerinin kullanımıyla da ilişkilendirebilirler. Dünyanın belirli bölgelerinde belirli güneş kremlerinin kullanımına yasak getirilirken, bunlar somut sonuçların çıkarılamayacağı sınırlı bir bilimsel araştırmaya dayanmaktadır.

Ambalajın geri dönüşümü / biyolojik olarak parçalanabilirliği (recycling/biodegradability) ile ilgili iddialar

Ambalajın geri dönüştürülebilirliği, biyolojik olarak parçalanabilirliği vb. İle ilgili herhangi bir iddianın sağlam verilerle doğrulanması ve tüketici anlayışının dikkate alınması gerekir.

Geri dönüştürülebilirlikle ilgili olarak, bir iddia, farklı bileşenlerin ve malzemelerin dahil olduğu tüm ambalaja atıfta bulunuyorsa, her bir bileşenin geri dönüştürülebilirliği hesaba katılmalıdır. İddianın doğrulanması, her ambalaj bileşeninin geri dönüştürülebilir olduğunu göstermelidir. Ayrıca boş ambalajın doğru şekilde geri dönüştürülmesi için tüketiciye ilgili bilgilerin verilmesi tavsiye edilir.

‘Biyobozunur ambalaj’ iddiaları

Ambalajın biyolojik olarak parçalanabilirliği konusunda, formülasyonun biyolojik olarak parçalanabilirliği gibi benzer hususlar geçerlidir.

Ambalajın bozulduğu nihai maddelerin çevresel etkileri de dahil olmak üzere tüm ambalaj bozulma süreci dikkate alınmalıdır (örneğin, ambalajın neye dönüştüğü ve daha küçük plastiklerin çevre için gerçekten daha iyi olup olmadığı).

Mikroplastikler ve plastik mikro boncuklarla ilgili iddialar (ör. “Mikroplastik içermez”)

Mikro plastiklerle ilgili iddialar, “mikroplastik” in nasıl tanımlandığına bağlı olarak, güvenli ve yasal olarak kullanılan bileşenleri karalayarak dürüstlük kriterine aykırı olabilir. Farklı yargı bölgeleri, ayrı düzenleyici faaliyetler için farklı “mikroplastik” tanımları kullandığından, bu tür iddiaların gerekçelendirilmesine ve savunulmasına ek bir karmaşıklık katmanı ekler.

Endüstrinin konumu, herhangi bir potansiyel yaklaşımın, son derece önemli plastik çöp sorununu ele almanın genel hedeflerine katkıda bulunması, risk ve bilimsel kanıtlara dayanması ve kozmetik ürünlerin çevresel kaderinin karmaşıklığını, özellikle de ürünlere ve alternatiflerin mevcudiyetine izin vermesi gerektiğidir.

Böyle bir yaklaşım aynı zamanda kozmetik endüstrisi için sosyo-ekonomik maliyetlere ve tüketicinin tercihine göre tartılmalı ve çevre için gerçek bir fayda sağlamalıdır.

Palm yağı ile ilgili iddialar

Palm yağı ve palm çekirdeği yağı, Elaeis Guineensis bitkisinin meyvesinden elde edilen doğal yağlardır. Palm yağı ve türevleri, doğal içeriklere yönelik eğilim nedeniyle kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde gerçekten önemli bileşenler haline gelirken, küresel üretim hacimleri açısından kullanımı çok azdır.

CTPA, Palm yağı ve palm çekirdeği yağı ve bu malzemelerden türetilen herhangi bir bileşenin kullanımının küresel çevresel etkileri hakkında ortaya çıkan endişelerin farkındadır. Bu nedenle CTPA, CTPA üyesi olsun veya olmasın, kozmetik tedarik zincirinin tüm aktörlerini, tedarik kaynaklarının uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve ürünlerinin yaşam döngüleri boyunca sürdürülebilirliğini en iyi uygulama olarak değerlendirmeye teşvik eder.

Palm yağı ile ilgili iddialar (ör. “Palm yağı içermez”), bu içerikleri ve diğer ürünleri kötüleyici olabilir. Ayrıca, diğer tüm “içermez” iddialarında olduğu gibi, bir içeriğin yokluğuyla ilgili gerçek bir tüketici yararı olup olmadığı veya bu tür bir içeriği karalamak için iddiada bulunulup bulunulmadığı dikkate alınmalıdır. Böyle bir iddiada, üründe Palm yağı ve ya palm çekirdeği yağı türevlerinin kullanılmadığının kanıtlanması da önemli olacaktır.

Islak mendillerin yıkanabilirliği ile ilgili iddialar

Mendil, kağıt maskeler ve temizlik pedleri gibi dokuma olmayan kozmetik ürünler, atık su sistemleri ve çevre için ciddi sonuçların olduğu yerlerde tuvalete atılmamalıdır. Bu, tüketiciye açıkça bildirilmelidir.

Bunun tek istisnası, nemli tuvalet kağıtları veya yıkanabilirlik standartlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ve test edilmiş diğer kişisel hijyen ürünleri olabilir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?