Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik SCCS

CANNABIDIOL GÜVENLİLİĞİ İÇİN VERİ ÇAĞRISI

Avrupa Komisyonu, 1223/2009 Sayılı Yönetmelik (EC) uyarınca kozmetik ürünlerde Cannabidiol’ün (CBD) güvenliğine ilişkin bir veri çağrısı yayınlamıştır. Bu çağrı, CBD’nin ve trans-Δ⁹-tetrahydrocannabinol (THC or delta-9-THC),dahil olmak üzere potansiyel kontaminantlarının saf formda veya ekstraktlar halinde güvenlilik değerlendirmesiyle ilgili bilimsel bilgileri toplamayı amaçlamaktadır.

Verilerin sunulması için istişare dönemi 1 Haziran 2023 ile 30 Eylül 2024 arasında olacaktır. Bu çağrının hedef kitlesi, akademik ve araştırma enstitüleri, AB ülkelerinin yetkilileri, kozmetik ürün üreticileri, CBD üreticileri ve ilgili sanayi ve tüketici derneklerini içermektedir.

Veri çağrısı, AB Adalet Divanı’nın (CJEU) C663/181 Davasında CBD’nin 1961 tarihli BM Narkotik Uyuşturucular Tek Sözleşmesi kapsamında bir uyuşturucu olarak kabul edilmemesi gerektiği sonucuna varan kararını takip etmektedir. AB Adalet Divanı, CBD’nin THC’nin aksine psikotropik etkilere veya insan sağlığına zararlı etkilere sahip olmadığını tespit etmiştir. Ancak karar, CBD saflık seviyeleri, THC içeriği veya diğer maddelerin varlığı hakkında spesifik bilgi sağlamamaktadır. THC ve stereokimyasal varyantlarının, 1971 Psikotropik Maddeler Sözleşmesi kapsamında uyuşturucu olarak sınıflandırıldığına dikkat etmek önemlidir.

AB Üye Devletleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından kozmetik ürünlerde CBD kullanımına ve sınırlı güvenlik bilgileri nedeniyle tüketici sağlığına yönelik potansiyel risklere ilişkin dile getirilen endişeler, Avrupa Komisyonu’nu AB Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi’nden (SCCS) bir güvenlik değerlendirmesi talep etmeye sevk etmiştir. Değerlendirme, CBD’nin kozmetik ürünlerdeki güvenliliğine ve kenevir (hemp) ve kenevirden elde edilen THC veya diğer cannabinoidlerin izin verilen eser seviyelerine odaklanacaktır.

Tüm paydaşlar, fizikokimyasal özellikler, toksikokinetik, toksikolojik uç noktalar ve tüketici ürünleri yoluyla maruz kalma değerlendirmesi dahil olmak üzere CBD’nin güvenlilik değerlendirmesiyle ilgili bilimsel bilgileri sunmaya davet edilmektedir. Ek olarak, CBD için önerilen güvenli konsantrasyon seviyeleri ve eser miktarda THC veya kontaminant olarak bulunan diğer cannabinoidler belirtilmelidir.

SCCS Kılavuz Notlarına uygunluğu sağlamak için, veri gönderimleri, kozmetik bileşenlerin test edilmesi ve güvenlilik değerlendirmesi hakkındaki kılavuzun 12. revizyonunu takip etmelidir.

İştiraklar, 30 Eylül 2024 tarihine kadar “Call for data – CBD” referansıyla GROW-COSMETICS-CALLS-FOR-DATA@ec.europa.eu adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir.

Genel olarak, bu veri çağrısı, kozmetik ürünlerde CBD’nin güvenliliğine ilişkin bilimsel anlayışı geliştirmeyi ve tüketicileri korumak için uygun güvenlik standartları oluşturmayı amaçlamaktadır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?