Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Genel Laboratuvar

BREZİLYA’DAN HAYVAN DENEYLERİ TEDBİRİ

1 Mart 2023’te Brezilya Ulusal Hayvan Deneyleri’nin Kontrolü Konseyi (The Concea), insanlar dışında kozmetikler için hayvanlar üzerinde test yapılmasını yasaklayan bir tedbir duyurmuştur. Bu tedbir, Brezilya’da hayvanların kullanımını azaltmak için alternatif yöntemler benimsemenin zorunlu olduğunu belirtmektedir.

“Bilimsel araştırmalarda ve kişisel hijyen ürünleri, kozmetik ve parfümlerin geliştirilmesinde ve kalite kontrolünde, formülasyonlarında güvenliği ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış içerikler veya bileşenler için insanlar dışında omurgalı hayvanların kullanılması yasaktır.” Maddesi bu tedbirde yer alan maddelerden sadece biridir.

1 Mart duyurusu, son sekiz yılda hayvanlar üzerinde yapılan testlerin yerini alabilecek alternatif yöntemleri tanıyan bir dizi kararın yayınlanmasının ardından gelmiştir. Bildirildiğine göre, tanınan alternatifler cilt tahrişi/aşınması, göz tahrişi/aşınması, fototoksisite potansiyeli, cilt absorpsiyonu, cilt hassaslaşması, akut toksisite ve genotoksisite testleri olmak üzere yedi ana teste ayrılabilir.

Bununla birlikte, tasarının Brezilya’da kabul edilmesine yardımcı olan Humane Society International’dan gelen bir yanıt, hareketin yalnızca kısmi bir yasak olduğunu göstermektedir:

“Bu yeni Brezilya normu, doğru yönde atılmış memnuniyet verici bir adım ve uzun süredir savunduğumuz bir şeydir. Ancak, yurt içinde test yasağı tek başına diğer ülkelerden yeni hayvanlar üzerinde test edilmiş kozmetiklerin ithalatını ve satışını engellemeyecektir. Bu kişisel bakım sektörümüzü rekabet açısından dezavantajlı bir duruma sokacak ve Brezilyalı tüketicilerin istediklerini açıkça belirttiği zulüm içermeyen güzellik sektörünün gerisinde kalacaktır. Bu nedenle, federal bir yasayı güvence altına almak için çalışmalarımız devam etmelidir.

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın bir uzantısı olarak [Concea], yeni hayvan verilerine dayanan kozmetik ürünlerinin pazarlanmasına yönelik bir kısıtlama da dahil olmak üzere, bazı önemli konuları kararlarına dahil etme konusunda yasal yargı yetkisine sahip değildir. Bu nedenle, yeni Concea normatif, yalnızca kısmi bir çözüm olarak görülmelidir ve artması için yasa koyucuların desteğini gerektirir.” şeklinde bir açıklama yapılmıştır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?