Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Birleşik Krallık Kozmetik

BREXIT SONRASI BİRLEŞİK KRALLIK İLE TİCARET

1 Ocak 2021’den itibaren Birleşik Krallık artık Avrupa Birliği’nin (AB) bir parçası değildir ve sonuç olarak artık AB Tek Pazar ve Gümrük Birliği’ne katılmamaktadır. Bundan dolayı 1 Ocak 2021’den itibaren yeni yerel mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, AB ürünlerinin serbest dolaşımı ve AB kurallarının Birleşik Krallık’ta geçerliliği sona ermiştir.

Ancak, Çekilme Anlaşmasına (Withdrawal Agreement) ilişkin Kuzey İrlanda Protokolü kapsamında Kuzey İrlanda’da özel hükümler uygulanır ve bu, Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık iç pazarındaki pozisyonunun yanı sıra bir dizi AB Tek Pazar hükmünden faydalanmasına olanak tanır.

CTPA (The Cosmetic Toiletry and Perfumery Association), Birleşik Krallık Hükümeti Ürün Güvenliği ve Standartları Dairesi (OPSS) ve diğerleri ile yakın işbirliği içinde geliştirilen ‘’Brexit Sonrası Ticaret Üzerine CTPA Kılavuzu: Büyük Britanya, Kuzey İrlanda ve Avrupa Birliği’’ni kullanıma sunmuştur.

Bu kılavuzun amacı, Büyük Britanya/Kuzey İrlanda ile AB arasında etkin bir şekilde ticarete devam etmek için nelerin gerekli olduğuna ilişkin bilgileri ortaya koymak, işletmelerin ticarete yönelik her türlü engeli aşmasına ve potansiyel fırsatları belirlemesine yardımcı olmaktır. Şirketlerin, Birleşik Krallık’ ın AB’den ayrılmasının bir sonucu olarak meydana gelen değişiklikleri hem düzenleyici hem de ticari açıdan kapsamlı ve pratik bir şekilde anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kılavuzun kapsadığı konulardan bazıları aşağıda listelenmiştir ve aynı zamanda pratik vaka çalışmaları yoluyla kılavuzda ana hatlarıyla belirtilmiştir:

* distribütörlerin ithalatçı olması;

* AB Kozmetik Yönetmeliği kapsamındaki yetki;

* Kuzey İrlanda ile ticaret;

* AB Üye Devletleri Gümrük giriş şartları;

* çevrimiçi satış;

* menşe kuralları;

* ve dahası.

Büyük Britanya, Kuzey İrlanda ve AB arasında ticaret yapan tüm şirketlerin bu kılavuza başvurmaları ve Birleşik Krallık’ ın AB’den ayrılmasının getirdiği değişikliklere ve bunların önerilen çözümlerine aşina olmaları önemle tavsiye edilir.

Kılavuz detaylarına aşağıdaki adresin ilgili başlıktan ulaşabilirsiniz:

https://www.ctpa.org.uk/publications

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?