Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Birleşik Krallık Çevre Kozmetik

BİRLEŞİK KRALLIK’TA PLASTİK İÇEREN ISLAK MENDİLLER

14 Ekim 2023’te, plastik içeren ıslak mendillerin üretimini, tedarikini ve satışını yasaklamaya yönelik Birleşik Krallık çapındaki teklife ilişkin kamuoyu müzakeresi yayınlanmıştır. Bu düzenleme, tek kullanımlık plastik ürünlerin çevreye olumsuz etkileri, yanlış imha ve hâlihazırda plastik içeren ıslak mendillere alternatiflerin bulunması nedeniyle önerilmiştir. İstişare 14 Ekim 2023’te başlamış ve 25 Kasım 2023’te sona erecektir.

Arka Plan

Birleşik Krallık Hükümeti, Galler Hükümeti, İskoç Hükümeti ve Kuzey İrlanda Tarım, Çevre ve Köy İşleri Bakanlığı, plastik kirliliği ve bunun çevre, ekonomi ve sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmek için harekete geçmiştir. Hedefleri, atık hiyerarşisinin ilkelerini (Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür) takip ederek kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve plastik atığı en aza indirmektir. Bu, plastik için döngüsel ekonomiye doğru ilerlemeyi de içermektedir.

Danışmanın Ayrıntıları

Birleşik Krallık Hükümeti ve Yetkili Yönetimler, Birleşik Krallık’ta plastik içeren ıslak mendillerin üretimi, tedariki ve satışının yasaklanması konusundaki görüşlerin neler olduğunu öğrenmek için aşağıdaki konularda görüş talep etmiştir:

 • Önerilen yasağın plastik içeren ıslak mendil üreten, tedarik eden veya satan işletmeler üzerindeki muhtemel etkisi;
 • Önerilen yasağın tüketicilere, özellikle de korunan özelliklere sahip olan kişilere yönelik olası etkisi;
 • Plastik içeren ıslak mendilleri dolaşımda tutmanın daha geniş etkileri;
 • Alternatif veya plastiksiz olarak pazarlanan mendillerin daha geniş etkileri;
 • Alternatif ıslak mendillerin bileşimi;
 • Plastik içeren ıslak mendiller için muafiyetler; ve
 • Zaman çizelgesi önerisi

Danışma 6 hafta sürecek olup 25 Kasım 2023’de sona erecektir.

Kapsam ve Tanımlar

Önerilen yasak, potansiyel muafiyetlerle birlikte Birleşik Krallık genelinde plastik içeren ıslak mendillerin üretimi, tedariki ve satışıyla ilgili olacaktır.

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da plastiğin “katkı maddeleri veya diğer maddelerin eklenmiş olabileceği polimerden oluşan ve kimyasal olarak değiştirilmemiş doğal polimerler olanlar hariç, nihai ürünlerin ana yapısal bileşeni olarak işlev görebilen bir malzeme” olarak tanımlanması önerilmiştir.

Galler’de plastik tanımı, İngiliz, İskoç ve Kuzey İrlanda tanımıyla aynı malzeme türlerini kapsamayı amaçlamaktadır ancak Çevre Koruma (Tek Kullanımlık Plastik Ürünler) (Galler) Yasası 2023’te farklı şekilde ifade edilmiştir:

 • “Plastik”, yapıştırıcı, boya veya mürekkep dışında bir polimerden oluşan bir malzeme anlamına gelir ve kendisine başka maddelerin eklendiği bir polimerden oluşan bir malzeme;
 • “Polimer”, bir ürünün ana yapısal bileşeni olarak işlev görebilen ve kimyasal olarak değiştirilmemiş doğal bir polimer içermeyen madde anlamına gelir.”

Bu istişare kapsamında plastik içeren ıslak mendiller ‘bir sıvıya batırılmış ve depolanmış plastik içeren dokunmamış bir kumaş parçası’ olarak tanımlanmıştır.

Veri Çağrısı Ve Galler Hükümeti İstişaresine Katılanlar Tarafından Önerilen Muafiyetler

Defra’nın Yaygın Olarak Çöpe Atılan Tek Kullanımlık Plastik Ürünlere İlişkin Veri Çağrısı ve Galler Hükümeti’nin 2020 Tek Kullanımlık Plastiği Azaltma istişaresinin bir parçası olarak, plastik içeren ıslak mendil yasağından olası muafiyetlere ilişkin veriler toplanmıştır.

Bunlar;

 • Tıbbi veya klinik kullanıma yönelik ıslak mendiller:

Tıbbi veya klinik kullanıma yönelik bazı ıslak mendillerin, işlevleri açısından plastik içeriğe dayandığına ve plastik içermeyen alternatiflerin, belirtilen süre içerisinde uygun şekilde uygun olarak değerlendirilmesinin uygun olmayacağına veya imkansız olacağına dair kanıtlar sağlanmıştır. Bu muafiyet, potansiyel olarak sağlık hizmetleri, güzellik (örn. estetik cerrahi, piercing salonları vb.) ve özel evler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ortamlarda tıbbi/klinik kullanıma yönelik plastik ıslak mendilleri kapsayacaktır. Kullanıcının bir tıp uzmanı olması gerekmeyecek (ve örneğin evde bakıcı olan kişileri yakalayabilecek), ancak mendilin yalnızca tıbbi/klinik bir amaç için kullanılması gerekecektir.

 • Belirli endüstriyel, profesyonel ve ticari ortamlar için ıslak mendiller:

Bazı profesyonel ve endüstriyel ortamlara yönelik ürünlerin, işlevleri açısından plastik içeriklere bağlı olduğuna dair kanıtlar sunulmuştur. Bu muafiyetler arasında imalat endüstrisindeki güçlü yağ sökücü mendiller, tehlikeli maddelerle mücadeleye yönelik ticari dökülme kitleri ve mendiller, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde ve profesyonel mutfaklarda kullanılan endüstriyel mendiller yer alır. Bu ortamlarda kullanılan ıslak mendiller çoğunlukla endüstriyel atık olarak uygun şekilde bertaraf edilecektir. Bu muafiyet yalnızca plastik içeren ıslak mendillerin işletmeler arası satışına izin verecektir.

İstişarenin sonucuna bağlı olarak, her idare, uygun olduğu takdirde, gerekli zaman çizelgelerine tabi olarak ilgili yasama mekanizmaları aracılığıyla düzenlemeleri uygulamaya koyacaktır.

Referans

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?