Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Birleşik Krallık Kozmetik

BİRLEŞİK KRALLIK AVRUPA BİRLİĞİ İLE ORTAK ZEMİNDE

Birleşik Krallık, DTÖ’ye, Birleşik Krallık’ta (İngiltere, Galler, İskoçya) geçerli olduğu şekliyle Kozmetik Yönetmeliği’nin önerilen revizyonunu bildirmiştir. Amaç, iki bileşenin, Metil-n-Metilantranilat ve Bis-(Dietilaminohidroksibenzoil Benzoil) Piperazin’in (HAA299) kullanım koşullarını Avrupa Birliği’nde hali hazırda yürürlükte olanlarla uyumlu hale getirmektir.

Bu bileşenler Birleşik Krallık’ta farklı şartları sağlamak durumunda kalacaktır.

Metil-n-Metilantranilat

Parfüm içeriği Metil-N-metilantranilat, Ek III/321’de yer almaktadır.

  • Durulanmayan ürünlerde %0,1 maksimum konsantrasyonda, ancak güneş kremi ürünlerinde ve doğal veya yapay UV ışığından korunmak için pazarlanan ürünlerde kullanılmamalıdır,
  • Durulanan ürünlerde maksimum %0,2 konsantrasyonda,
  • Her iki durumda da: Nitrozlama ajanları ile kullanılmamalıdır, Maksimum nitrozamin içeriği: 50 µg/kg, Nitrit içermeyen kaplarda saklanmalıdır,
  • Durulanmayan ürünlerde, güneşten koruyucu ürünlerde ve doğal veya yapay UV ışığından korunmak için pazarlanan ürünlerde yasaklanacaktır.

Her durumda nitrozlama ajanları ile kullanılmamalı ve nitritsiz kaplarda saklanmalıdır. Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg olarak ayarlanmıştır. Bu tedbirin piyasaya arz edilen ürünler için 6 Temmuz 2024’te, piyasaya arz edilen ürünler için ise 6 Temmuz 2026’da yürürlüğe girmesi planlanmıştır.

Aynı hükümler, Avrupa’da 21 Kasım 2022’den itibaren tamamen geçerli olmuştur.

Bis-(Dietilaminohidroksibenzoil Benzoil) Piperazin (HAA299)

Bis-(Dietilaminohidroksibenzoil Benzoil) Piperazin (CAS 919803-06-8), aşağıdaki koşullarla izin verilen UV filtreleri listesine eklenecektir:

  • Nano olmayan form ve nano form için maksimum konsantrasyon: %10
  • Nano olmayan formun ve nano formun birlikte kullanılması durumunda toplam %10’u geçmemesi

HAA299 (nano) (CAS No 919803-06-8)

Yalnızca aşağıdaki özelliklere sahip nanomalzemelere izin verilmiştir:

  • Saflık ≥ %97,
  • Medyan parçacık boyutu D50 (bu çapın altındaki sayının %50’si): ≥50 nm sayı boyutu dağılımı

Nano form, son kullanıcının akciğerlerinin teneffüs edilmesiyle maruz kalmasına yol açabilecek uygulamalarda yasaklanmıştır.

Bu hükümlerin Birleşik Krallık’ta 6 Temmuz 2023’te yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Aynı hükümler Avrupa Birliği’nde 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?