Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Kozmetik Yönetmeliği, insan sağlığına yönelik potansiyel riskleri ele almak için, tüketici güvenliği bilimsel komitesi (SCCS) tarafından yürütülen bilimsel bir risk değerlendirmesine dayalı olarak kozmetikte belirli maddelerin kullanımına ilişkin bir kısıtlama ve yasaklar sistemi belirlemektedir.

16 Mayıs-15 Ekim 2019 tarihleri arasında 28 endokrin bozucu özelliği olan maddeden yüksek öncelikli olan 14’ü hakkında kamuoyu çağrısı düzenlenmiş olup Benzophenone-3 bu 14 maddeden biridir.

Benzophenone-3 Hakkında Mevcut Bilgiler

Kozmetik ürünlerde, Oxybenzone, 2-Hydroxy-4 methoxybenzone, (2-Hydroxy-4methoxyphenyl) phenyl methanon ve 2 kimyasal isimleriyle BP-3 (CAS No 131-57-7, EC No 205-031-5) bileşeni UV absorban, UV filtre özelliği nedeniyle güneş koruyucu ürünlerde, oje, duş jeli, saç ve kirpik boyaları gibi birçok ürün içerisinde kullanılmaktadır.

Benzophenone-3 farklı güvenlik değerlendirmelerine tabi tutulmuştur. Bunlar;

1994 (SCCNFP), 2006 (SCCP/1069/06), 2008 (SCCP/1201/08), 2020 (SCCS/1625/20)

2008’deki son SCCP görüşü şu şekildedir;

‘’BP-3’ün kozmetik güneş koruyucu ürünlerde UV filtresi olarak % 6’ya kadar ve formülasyonu korumak için her türlü kozmetik üründe % 0,5’e kadar kullanılması alerjenik ve fotoalerjenik potansiyeli dışında tüketicinin sağlığına yönelik risk oluşturmaz.’’

2019’daki veri çağrısında ise, paydaşlar, BP-3’ün kozmetik ürünlerde UV filtresi olarak güvenliğini göstermek için bilimsel kanıtlar sunmuşlardır. Bunun sonucunda Komisyon, sağlanan bilgiler ışığında SCCS’den BP-3 için bir güvenlik değerlendirmesi yapmasını talep etmiştir.

Avrupa Komisyonu tarafından Şubat 2020’de SCCS’ye verilen yetkinin ardından, endokrin bozucular olarak listelenen bileşenlerin değerlendirilmesi çerçevesinde Bilimsel Komite, BP-3’ün (UV filtresi) güvenliği ile ilgili ön görüşünü yayınladı. 15 Aralık 2020 tarihinde ise yazılı prosedür ile kabul edilen görüş 15 Şubat 2021 tarihine kadar değerlendirmelere açık olarak devam etmiştir.

2020’deki SCCS/1625/20 Ön Görüşüne Göre Son Durum

Güvenlik değerlendirmesi temelinde ve BP-3’ün potansiyel endokrin bozucu özellikleriyle ilgili endişeler göz önüne alındığında, SCCS şu sonuca varmıştır:

a.BP-3’ün vücut kremi, güneş koruyucu itici sprey veya pompa spreyi şeklinde güneşten koruyucu ürünlerde maksimum %6 konsantrasyona kadar UV filtresi olarak kullanılması tüketici için güvenli değildir.

b.Yüz kremi, el kremi ve rujlarda maksimum %6 konsantrasyona kadar UV filtresi olarak BP-3 kullanımı tüketici için güvenlidir.

c.Kozmetik formülasyonu korumak için kozmetik ürünlerde %0,5’e varan BP-3 kullanımı tüketici için güvenlidir.

Alternatif olarak, SCCS’ye göre, BP-3’ün kozmetik ürünlerde UV filtresi olarak kullanımında tüketici için güvenli kabul edilen maksimum konsantrasyon,

a.Kozmetik formülasyonu korumak için aynı formülasyonda %0,5 oranında BP-3’ün ek kullanımı olmaması koşuluyla, vücut kremlerinde, itici spreylerde ve pompalı spreylerde %2,2.

b.BP-3’ün aynı formülasyonda %0,5 oranında kullanıldığı durumlarda, UV filtresi olarak kullanılan BP-3 seviyeleri vücut kremlerinde, itici spreylerde ve pompalı spreylerde %1,7’yi geçmemelidir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?