Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

AVRUPA’NIN GÜNEŞ KREMİ ETİKETLEME İLKELERİNE DİKKAT!

Güneşten koruyucu ürünler, UV filtre özelliğine sahiptir. Bu ürünlerin etkinliği ve etkinliğin iddia edilme şekli, ürünlerin uygulama yöntemini doğrudan etkilemektedir. Ürünlerde yanlış, yanıltıcı bir iddia bulunması ise önemli ölçüde halk sağlığı sorunlarına yol açabilmektedir.

Bu durumu göz önünde bulunduran Avrupa Komisyonu ve Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS), UV filtrelerin etkinliği ve bunlarla ilgili iddialar konusunda 22 Eylül 2006 tarihinde 2006/647/EC komisyon önerisini yayımlamıştır. Bir direktif veya düzenleme olmamasına rağmen bu öneri, güneş koruyucu ürünleri AB’ye pazarlarken dikkate alınması gereken ana belgedir.

Yayımlanmış olan bu önerinin amacı; belirlenen maruziyet ve cilt tipini göz önünde bulundurarak doğru ürünün seçilmesinde, ürünler arasında karşılaştırma yapılmasında tüketiciye yardımcı olmak ve güneş koruyucu ürünlerin Avrupa çapında etiketlenme şeklini standartlaştırmak ve basitleştirmektir.

Avrupa komisyonu, bu öneride güneş koruyucu ürünlerde bulunmaması gereken iddiaları, uyulması gereken önlemleri ve iddia edilen bazı özellikler için önerilmesi gereken kullanım talimatlarını örnekler vererek açıklamıştır.

Güneş koruyucu ürünlerle ilgili olarak yapılmaması gereken iddialar (2006/647 / EC-Madde: 5)

 • UV radyasyonundan %100 koruma (güneş kremi, güneş koruyucu veya tam koruma gibi),
 • Kozmetik ürünü hiçbir koşulda tekrar uygulamaya gerek yoktur (tüm gün önleme gibi).

Dikkat edilmesi gereken önlemler (2006/647 / EC – Madde: 6)

 • Güneş kremi kullanırken bile güneşte çok uzun süre kalmayın.
 • Bebekler ve küçük çocukları doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
 • Güneşe aşırı maruz kalmak ciddi bir sağlık tehdididir.

Ürün etkinliği için önerilen kullanım talimatları (2006/647 / EC – Madde: 7, 8)

 • Güneşe maruz kalmadan önce güneş koruyucu ürünü uygulayın.
 • Özellikle terleme, yüzme veya havluyla kurulandıktan sonra korumayı sürdürmek için sık sık tekrar uygulayın.
 • İddia edilen etkinliği elde etmek için cilde yeterli miktarda uygulanmasını sağlamak için gerekli talimat:
 • Bir piktogram, illüstrasyon veya ölçüm cihazı ile uygulanması gereken miktarı belirtmek,
 • Azaltılmış bir miktarın uygulanmasıyla ilgili risk hakkında bir açıklama yapmak.

Önerilen koruma derecesini ölçme ilkesi (2006/647 / EC – Madde: 9, 10)

Güneş koruyucu ürünler UVA ve UVB radyasyonuna karşı minimum koruma derecesi sağlamalıdır. Koruma derecesi standartlaştırılmış, tekrarlanabilir test yöntemleri kullanılarak ölçülmeli ve foto-bozulması dikkate alınmalıdır. In vitro test yöntemleri tercih edilmelidir.

UVA ve UVB korumasına ait iddialar, yalnızca koruma aşağıda belirtilen seviyeye eşit veya üzerinde ise yapılmalıdır:

 • UVB’ye karşı koruma için elde edilen güneşten koruma faktörü değerinin 6 olması,
 • Etikette belirtilen güneşten koruma faktörünün 1/3’ünün UVA koruma faktörüne ait olması,
 • Kritik dalga boyu ölçme yönteminin uygulanması ile elde edilen 370 nm’lik kritik dalga boyu.

İddialar için izlenecek kriterler (2006/647 / EC – Madde: 11, 12, 13, 14)

 • Basit, açık, anlamlı, standartlaştırılmış ve tekrarlanabilir kriterlere dayalı olmalı,
 • Güneş koruyucu ürünlerin etkinliği, “düşük”, “orta”, “yüksek” ve “çok yüksek” gibi kategorilere referans olarak etiket üzerinde belirtilmeli,
 • Her kategori, UVA ve UVB korumasına karşı standart bir koruma derecesine eşdeğer olmalıdır.

Avrupa Komisyonu’nun önerisinin ardından, Cosmetics Europe ve Kişisel Bakım Derneği (The Personal Care Association), etiketlerin üzerinde basit dairesel bir şekilde basılmış “UVA” harflerinin gösterilmesini önermiştir. Logonun çapı, SPF numarasının yüksekliğini aşmamalıdır.

Güneş koruyucu ürün iddiaları, 10 Temmuz 2013 tarihli komisyon Yönetmeliği (AB) 655/2013 tarafından belirlenen doğruluk, kanıt desteği, dürüstlük ve bilinçli karar verme kriterlerine uymadığı takdirde ve doğru değil ise ciddi istenmeyen etkilere yol açabilir. Kozmetik üreticileri ve onların sorumlu kişisi, her şeyden önce tüketicilerin ve bu ürünlerin güvenliğini sağlamak için bu ilkeleri takip ettiğine emin olmalıdır.

Güneş koruyucu ürünlerinizin etiketleme ilkeleri, iddiaları ve bu gibi konularla ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?