Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

31 Aralık 2020’de Avrupa Ortak Pazarı ve Gümrük Birliği’nden ayrılan Birleşik Krallık, kozmetik endüstrisi ve diğer uluslararası alanlarda AB’de kozmetik ürünleri pazarlamak isteyen işletmeler AB Kozmetik Ürünler Tüzüğü (CPR) ve REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni) yönetmeliğinde yapılan değişikliklerden hala etkilenmektedir. Temel bileşenler, kimyasal gruplar ve özellikle mikroplastikler, D4, D5 ve D6 bileşenleri REACH aracılığıyla Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından incelenmektedir.

Siklosiloksanlar (D4, D5, D6)

Siklosiloksanlar saç ve cilt bakımı, deodorantlar ve makyaj malzemeleri gibi birçok kozmetik ürünün önemli bileşenleridir. Birçok uygulama için uygun alternatifleri mevcut değildir.

AB’de REACH kapsamında, cyclotetrasiloxane (D4), cyclopentasiloxane (D5) ve cyclohexasiloxane (D6) potansiyel çevresel etkileri açısından değerlendirilmiştir. Birleşik Krallık, bu değerlendirmeyi yürütmekten sorumlu otorite olarak belirlenmiştir.

Haziran 2014’te Birleşik Krallık makamları, REACH kapsamında D4 ve D5’in durulanan kozmetik ürünlerinde kullanımını %0,1’in altına düşüren bir kısıtlama dosyası sunma isteklerini bildirdiler. Aralık 2016’da ise Avrupa Komisyonu ECHA’dan, durulanmayan kozmetiklerde D4 ve D5 kullanımına ilişkin bir kısıtlama önermek için bir dosya hazırlamasını istedi. Önerilen kısıtlamaya D6 da eklendi. Ek olarak uygulama sonrası D4 ve D5’in zamanla buharlaştığı da düşünüldüğünde; bu ürünlerdeki çevresel risk değerlendirilmemiş olmakla birlikte, Komisyon, yalnızca durulanan kozmetik ürünlerinde D4 ve D5’in kullanım amacına ilişkin bir kısıtlama limiti belirleyerek riskleri ele aldı. REACH kısıtlaması kapsamında %0,1’den fazla konsantrasyonda D4 ve D5 içeren durulanan kozmetik ürünlerin AB ve Birleşik Krallık pazarına yerleştirilmesi için son tarih 31 Ocak 2020 idi. 1 Şubat 2020’den itibaren D4 ve D5, durulanan kozmetik ürünlerde ağırlıkça %0,1’i aşmayacak maksimum konsantrasyonla sınırlandırıldı.

O dönemde, durulanan kozmetik ürünlerinde D4 ve D5 ile ilgili kısıtlamaya ilişkin Komisyon Yönetmeliği’nin iptalini isteyen Küresel Silikonlar Konseyi tarafından bir dava başlatıldı. Genel Mahkeme, Avrupa Komisyonu ve ECHA’nın iki siloksanın sınırlandırılması yönündeki argümanlarını tamamen destekledi. Ne ECHA’nın Risk Değerlendirme Komitesi’nin ne de Avrupa Komisyonu’nun, görüşlerinde değerlendirme hataları yapmadığın sonucuna varıldı.

Çevresel izleme çalışmalarından elde edilen veriler, durulanan ürünler üzerindeki mevcut kısıtlamanın su ortamındaki siklosiloksanların seviyesini önemli ölçüde azalttığını ve en uygun risk yönetimi önlemi olduğunu gösterse de, durulanmayan kozmetiklerde D5 ve D6 üzerinde bir REACH kısıtlaması ve durulanan ürünlerinde D6 kısıtlaması çalışmaları devam etmektedir.

Tüketici veya profesyonel kozmetik ürünlerinde D4, D5 ve D6’nın kullanım kısıtlamalarını maksimum %0,1 konsantrasyonda araştıran REACH dosyası ek XV Ocak 2019’da yayımlanmıştır. Bu kısıtlama önerisi, D4 ve D5 için yayınlanmış olan kısıtlamaya uygun olarak, durulanan ürünlerde D6’nın kullanılmasını da içerir.

Kısıtlama önerilerini gözden geçiren ECHA’NIN iki ana komitesi (Risk Değerlendirme Komitesi (RAC) ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi’dir (SEAC)) de önerilen eylemleri destekledi.

Kısıtlamanın 2021’de yayınlanması bekleniyor. Yayınlandıktan sonra, AB için geçiş dönemleri başlayacak ve bu geçiş dönemleri şu şekilde olacak:

  • Durulanmayan ürün formülasyonlarda D5 veD6 için 5 yıl;
  • Durulanan ürün formülasyonlarında D6 için 2 yıl.

Büyük Britanya (İngiltere, İskoçya ve Galler) için kısıtlama, Birleşik Krallık tamamen ayrıldıktan sonra AB’de yayınlanmış olacağından, bu kısıtlama otomatik olarak Birleşik Krallık REACH kapsamına dahil edilmeyecektir. Büyük Britanya bunu uygun görürse ayrı bir öneri geliştirmelidir. Bununla birlikte, Kuzey İrlanda pazarına yönelik kozmetik ürünlerin Avrupa Birliği REACH kısıtlamalarına uyması gerekecektir.

Bu eylemler REACH kapsamındaki kısıtlamalardır. Bununla birlikte, Mart 2020’de ECHA, Avrupa Birliği REACH Yönetmeliği’nin ek XIV’üne (izin listesi) çok yüksek endişe verici maddeler (SVHC) olarak tanımlanan yedi maddeyi dahil etme önerisi hakkında bir kamuoyu danışmanlığı başlattı. Bu maddeler D4, D5 ve D6’yı da içerir.

Şu anda kozmetik ürünlerde REACH kapsamında izin verilmeyen hiçbir madde kullanılmamaktadır. AB ve İngiltere kozmetik mevzuatı, piyasaya güvenli kozmetik ürünlerin yerleştirilebilmesini sağlamaktadır. Bu yönetmelikler uyarınca, uygulanan katı süreçler tüketiciler ve profesyonel kullanıcıların güvenliğini sağlamak içindir. D5 ve D6 için herhangi bir izin gereksinimi, bu bileşenlerin kullanımını daha da kısıtlayacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?