Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Genel

AVRUPA KONSEYİ 1272/2008 NO’LU YÖNETMELİĞİ GÜNCELLEDİ

Avrupa Konseyi, madde ve karışımların sınıflandırılması,  etiketlenmesi ve paketlenmesi üzerine bir güncelleme yayınladı. Konu ile alakalı 1272/2008 numaralı yönetmeliğin Ek VI’sı, teknik ve bilimsel süreçlere uyumlanması amacıyla yeniden düzenlendi. Güncellemeye göre belirli madde ve karışımların zehirlilik sınıflandırması ve etiketleme kodları değişti.

Tedarikçilerin, maddelerin ve karışımların etiketlenmesini ve ambalajlanmasını yeni veya güncellenmiş sınıflandırmalara uyarlamalarına ve mevcut stokları ön koşullara tabi olarak satmalarına izin vermek için belirli bir süre gerektiğinden, yeni veya güncellenmiş sınıflandırmalara uyum hemen gerekli olmayacaktır. Tedarikçilere, bu Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikleri takiben diğer yasal gerekliliklere uyumun sürdürülmesini sağlamak için ve gerekli önlemleri almaları için yeterli süre tanınacaktır. Buna istinaden, 3 Mayıs 2022’de Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanan bu karar, 23 Kasım 2023’te yürürlüğe alınacaktır.

İlgili güncellemeden sonra maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi hakkındaki yönetmeliği ve Ek VI’daki listemeyi, aşağıdaki bağlantıdan kontrol edebilirsiniz:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.129.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A129%3ATOC

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?