Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Çevre

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN DETERJAN YÖNETMELİĞİ’NE REVİZYON ÖNERİSİ

28 Nisan 2023’te Komisyon, Deterjanlar ve Temizlik ürünlerine ilişkin revize edilmiş bir Yönetmelik önerisinde bulunmuştur. Öneri, sağlığı ve çevreyi daha iyi korumak ve deterjanlar için Tek Pazar’ın daha iyi işlemesini sağlamak için mevcut kuralları basitleştirmektedir. Makyaj fırçası temizleyicileri ve yıkama deterjanları bu yönetmeliğin kapsamına giren bazı ürünlerdir.

Yeni kurallar, deterjanlar ve yüzey aktif maddeler için dijital etiketleme ve ürün pasaportu gerekliliği getirmektedir. Ayrıca revize edilen kurallar, mikroorganizma içeren deterjanlar gibi yenilikçi ürünlerin ve deterjanların yedek satışı gibi sürdürülebilir yeni uygulamaları kapsamaktadır.

Öneri

  • Çeşitli gereklilikleri ortadan kaldırarak piyasa kurallarını basitleştirmek,
  • Tehlikeli deterjanlar için içerik bilgi formu sağlama zorunluluğunu ortadan kaldırmak,
  • Yönetmelik kapsamında testleri yapması zorunlu olan onaylı laboratuvarların müdahalesini kaldırmak,
  • Nihai biyobozunurluk kriterini karşılamayan yüzey aktif maddeler için bir istisna talep etme olasılığını ortadan kaldmak,
  • Deterjan ve yüzey aktif madde üreticilerinin Birlik bünyesinde kurulması zorunluluğunu ortadan kaldırmak gibi maddeler içermektedir.

Ek olarak, deterjan endüstrisinin idari yükünü azaltmak ve aynı zamanda etiketlerin son kullanıcılar tarafından anlaşılabilirliğini artırmak için etiketler de basitleştirilecek ve kolaylaştırılacaktır.

Dijital Etiketleme Tanıtımı

Teklif, önceden paketlenmiş ürünler ile yeniden doldurularak satılan ürünler arasında ayrım yapmaktadır. Önceden paketlenmiş ürünler için, ekonomik operatörler belirli zorunlu etiketleme bilgilerini fiziksel bir etiketle birlikte dijital bir etikete taşımayı seçebileceklerdir. Yeniden dolum formatında satılan ürünler için ise, tüketiciye yönelik çamaşır deterjanlarının dozaj talimatları dışındaki tüm etiketleme bilgilerinin yalnızca dijital olarak sağlanabilecektir. Dijital etiketlemenin getirilmesi, endüstrinin yükünü ve maliyetlerini azaltacak ve tüketiciler ve profesyonel kullanıcılar için daha fazla kullanım kolaylığı ve farkındalık sağlayacaktır.

Yenilikçi ve Güvenli Ürünlerin Satışı

Deterjan sektörü son zamanlarda mikroorganizmaların etkisi üzerinde çalışan yenilikçi temizlik ürünleri geliştirmiştir. Bu mikroorganizmalar, zararlı kimyasallara umut verici alternatifler sunabileceğinden, revize edilen Yönetmelik, deterjanlardaki mikroorganizmalar için güvenlik gereklilikleri ve tüketicilerin daha iyi bilgilendirilmesi için üreticilerin deterjanlardaki mikroorganizmaların varlığını etiketleme yükümlülüğünü getirecektir. Bu, sadece bu ürünlerin Tek Pazar’da serbestçe dolaşmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sağlık ve çevrenin korunmasına da katkıda bulunacaktır.

Sürdürülebilirlik ve Güvenlik

Teklif, tüketicilerin yeniden doldurulmuş deterjan satın alırken gerekli bilgileri almalarını sağlamaktadır. Teklif, yeniden doldurulmuş deterjanların önceden paketlenmiş deterjanlarla aynı kurallara tabi olduğunu açıklığa kavuşturmaktadır. Teklif ayrıca, ambalaj ve ambalaj atığı miktarını azaltan bu sürdürülebilir uygulamayı daha da kolaylaştırmanın bir yolu olarak, yeniden doldurulmuş deterjanlar için gönüllü dijital etiketlemeyi de getirmektedir.

Uygulamaların Güçlendirilmesi

Bir ürün pasaportunun getirilmesi, piyasa gözetimini güçlendirecek ve yalnızca kurallara uyan güvenli deterjanların Tek Pazar’a girmesini sağlayacaktır. Ürün pasaportuna yapılan atıfın bir Komisyon merkezi kaydına dahil edilmesi ve AB sınırlarında deterjanlar ve yüzey aktif maddeler sunulduğunda gümrükte beyan edilmesi gerekecektir. Yeni bir BT sistemi tüm dijital ürün pasaportlarını dış sınırlarda tarayacak olsa da, ulusal müfettişler ürünler üzerinde kontrol yapmaktan sorumlu olmaya devam edecektir.

Deterjanlar ve temizlik ürünleri üzerinde CE işaretinin getirilmesi, ürünlerin Birlik uyumlaştırmasında belirtilen geçerli gerekliliklere uygun olmasını sağlayacaktır. Üretici, CE işaretini iliştirerek, deterjan veya yüzey aktif maddenin geçerli tüm gerekliliklere uygun olduğunu ve üreticinin tüm sorumluluğu üstlendiğini beyan edecektir.

Sonraki adımlar

Komisyonun gözden geçirilmiş bir Deterjan Tüzüğü’ne ilişkin önerisi, artık olağan yasama prosedürünün bir parçası olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin onayına tabi olacaktır. Parlamento ve Konsey’deki süreçte değişiklik, ekleme ve düzeltmeler gündeme gelebilecektir. En iyi tahmin, yeni mevzuatın 2025’te kabul edilebileceğidir. Önerilen geçiş dönemi, yürürlüğe girdikten sonra 30 aydır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?