Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Birleşik Krallık Çevre Kozmetik

ASA’DAN ÇEVRESEL İDDİALARA İLİŞKİN REVİZE KILAVUZ

Birleşik Krallık Reklam Standartları Otoritesi (ASA), aldatıcı çevresel iddialar ve reklamcılıkta sosyal sorumlulukla ilgili kılavuzunun güncel versiyonunu yayınlamıştır. Bu kılavuzun temel amacı, kozmetik üreticilerinin ve pazarlamacılarının çevresel konularla ilgili reklam kurallarını anlamalarına ve bunlara bağlı kalmalarına yardımcı olmaktır.

Kılavuz aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli hususları kapsamaktadır:

  1. Temel bilgilerin belirtilmemesi nedeniyle yanıltıcı olabilecek iddiaların belirlenmesi.
  2. Çevresel etkiyi azaltmayı amaçlayan girişimlerle ilgili iddiaların ele alınması.
  3. Reklamlarda kullanılan hayali öğelerin, tüketicilerin bir ürün veya hizmetin çevresel özelliklerine ilişkin algılarına nasıl katkıda bulunduğunu değerlendirmek.
  4. “Sürdürülebilir” veya “çevre dostu” gibi mutlak çevresel iddiaların ele alınması
  5. ‘Karbon nötr’, ‘net sıfır’ ve benzeri iddialara değinmek.
  6. İster doğrudan ister dolaylı olsun, tüm iddiaları destekleyecek sağlam belgesel kanıtlara olan ihtiyacın belirlenmesi.
  7. Tam bir yaşam döngüsü analizinin yürütülmesi için gerekliliklerin ana hatlarıyla belirtilmesi.
  8. İşletmelerin iklim değişikliği ve diğer çevresel sorunları ele alma konusundaki artan aciliyetinin vurgulanması.

Ayrıca ASA yakın zamanda aldatıcı yeşil iddialara odaklanan bir görüş yayınlamıştır. Bu yazı, şirketlerin “greenwashing” ve “greenhushing” konusundaki endişelerini dikkate almakta ve dürüst ve kesin iddialar oluşturmaya yönelik pratik yönergeler sunmaktadır. Ayrıca sorumlu reklamcılık uygulamaları için reklam kurallarına uyma konusunda değerli bilgiler sunmaktadır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?