Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği ECHA Kozmetik

AMİNOMETİL PROPANOL VE BRONOPOL: CLH DÜZENLEMELERİ

Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA), kozmetik maddeler için uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme (CLH) için iki teklif aldığını duyurmuştur: Aminometil Propanol (pH düzenleyici) ve Bronopol (koruyucu). Eğer sınıflandırma işlemi tamamlanırsa bu maddelerin kozmetik ürünlerde kullanımı kısıtlanabilecektir.

Aminometil Propanol

Aminometil Propanol (CAS no 124-68-5), 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği Ek III/61’de yer almaktadır. Bu ek, kozmetik ürünlerin, belirtilen kısıtlamalar dışında içermemesi gereken maddeleri listelemektedir;

 • Minimum saflık: %99,
 • Maksimum ikincil amin içeriği: %0,5 (hammaddeler için geçerlidir),
 • Maksimum nitrozamin içeriği: 50 mikrogram/kg

Ayrıca Aminometil Propanol, Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme (CLP) mevzuatının Ek VI’sında Cilt Tah. 2/H315, Göz Tah. 2/H319 ve Sucul Kronik 3/H412 sınıflandırmaları ile listelenmiştir.

CLH önerisi Avusturya tarafından sunulmuştur ve bu öneride Avusturya, Aminometil Propanol’ü şu şekilde sınıflandırmayı önermiştir:

 • Cilt Tah. 2, H315 – Cilt tahrişine neden olur.
 • Göz Tah. 2, H319 – Ciddi göz tahrişine neden olur.
 • Üreme-Toksik 1B, H360D – Doğmamış çocuğa zarar verebilir.
 • Sucul Kronik 3, H412 – Sudaki yaşam için uzun süreli etkilerle zararlıdır.

Bronopol

Bronopol (CAS no 52-51-7), 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği Ek V/21’de yer almaktadır. Bu ek, kozmetik ürünlerde izin verilen koruyucuları listelemektedir;

 • Kullanıma hazır ürünlerdemaksimum konsantrasyon: %0,1 (Nitrozamin oluşumundan kaçınılmalıdır)

Ayrıca Bronopol, Akut Tok. 4/H302, Akut Tok. 4/H312, Cilt Tah. 2/H315, Göz Tah. 1/H318, Solunum Tah. 3/H335 ve Sucul Akut 1/H400 (M=10) sınıflandırmaları ile Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme (CLP) mevzuatının Ek VI’sında listelenmiştir.

CLH önerisi İspanya tarafından sunulmuştur ve bu öneride İspanya, Bronopol’ü şu şekilde sınıflandırmayı teklif etmiştir:

 • Akut Tok. 3, H301 – Yutulması halinde zehirlidir
 • Akut Tok. 4, H312 – Cilt ile teması halinde zararlıdır
 • Akut Tok. 3, H331 – Solunması halinde zehirlidir
 • Cilt Tah. 2, H315 – Cilt tahrişine neden olur
 • Göz Tah. 1, H318 – Ciddi göz hasarına neden olur
 • Solunum Tah., H335 – Solunum yolu tahrişine neden olabilir
 • Sucul Akut 1, H400 – Sudaki yaşam için çok toksik (M=10)
 • Sucul Kronik 2, H411 – Uzun süreli etkilerle sucul yaşam için toksiktir
Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?