Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Birleşik Krallık Kozmetik

ACETOPHENONE İÇİN CLH ÖNERİSİ

24 Ekim 2022’de ECHA, Acetophenone adlı koku bileşeni için, uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme (CLH) önerisi yayınlamıştır. CLH önerisi İspanya tarafından sunulmuştur.

İspanya;

Acetophenone için yapılan “Doğurganlığa zarar verebilir” ve “Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var.” değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak “Reprotoksik 1B (Repr. 1B, H360FD)”olarak sınıflandırmıştır.

Acetophenone (Cas no: 98-86-6), Kozmetik Yönetmeliği 1223/2009 tarafından henüz düzenlenmemiş olup güvenli koku bileşeni olarak kullanılmaktadır. Ancak,  ECHA tarafından sunulan CLH önerisi RAC görüşünün sonucuna göre, 1272/2008 Sayılı Tüzüğün (EC) Ek VI Bölüm 3’ü kapsamında 1A veya 1B kategorilerinde CMR maddeleri olarak sınıflandırılan kozmetik bileşenlerin yasaklanacağı öngörülmektedir.

Bu sebeple, ilerleyen zamanlarda Acetophenone’un kozmetik ürünlerde kullanılması tehlike arz etmektedir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?