Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Avrupa Birliği Birleşik Krallık

AB ÜYE ÜLKELERİ GÜMRÜK GEREKSİNİMLERİ

İngiltere, 1 Ocak 2021’den itibaren Tek Pazar’dan resmen çıkarak AB’ye üçüncü bir ülke olmuştur. Bu nedenle, AB’ye sokulan İngiltere ürünleri ithal mal olarak sayılacak ve gümrükleme sürecinin gerçekleştiği AB Üye Devleti’nden belirli ithalat gereksinimlerine uymak zorunda kalacaktır.

Bazı AB Üye Devletleri, mallar üçüncü ülkelerden ithal edildiğinde belirli ve katı ithalat gereksinimlerine sahiptir. İngiltere artık AB için üçüncü bir ülkedir, bu nedenle bu İngiltere’den gelen mallar için geçerli olacaktır.

Özellikle, İspanya, İtalya ve Portekiz üçüncü ülkelerden gelen mallar için ek gümrük prosedürlerine sahip ülkeler arasındadır; bu nedenle, bu Üye Devletlerden birinde AB gümrükleri yoluyla İngiltere’den (veya başka bir üçüncü ülkeden) gelen mallar için bu özel prosedürler geçerli olacaktır. Bu ek gereksinimler ürün uyumluluğu ile ilgili değildir, ancak pazar içi kontrol faaliyetleri ile ilgili olarak bireysel düzenleyiciler tarafından belirlenen önlemlerdir. Bununla birlikte, mallar farklı bir AB Üye Devleti’ndeki gümrükleri temizlerse, mallar daha fazla kontrol etmeden (AB Tek Pazarı içinde malların serbest dolaşımı altında) diğer tüm AB Üye Devletlerine serbestçe hareket edebilir.

Aşağıda, AB dışından gelen malların, belirli gümrükleme prosedürleri olduğu bilinen AB ülkeleri için halka açık rehberleri mevcuttur:

Yunanistan: Yunanistan Ortak Bakanlar Kararının 5. Maddesi, Yunanistan pazarına kozmetik ithalatçılarının, ithalat faaliyetini Ulusal İlaç Teşkilatına bildirmesini öngörmektedir. Yunan gümrük makamlarına yönlendirecek bağlantı;

https://www.aade.gr/customs

İtalya: Uffici di Sanita ‘Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) ve Assistenza Sanitaria al personale Navigante (SASN), İtalya’daki gümrük yetkilileridir. Daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.

http://www.salute.gov.it/portale/usmafsasn/dettaglioSchedaUsmafSasn.jsp?idMat=SMAF&idAmb=MER&idSrv=NOS&flag=P

Portekiz: 24 Eylül tarihli 189/2008 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22. Maddesine göre, Portekiz pazarındaki kozmetik ürün ithalatçıları, malların gümrükten çekilmesini sağlayacak özel belgeleri Portekiz’deki gümrük makamlarına tedarik etmelidir. Infarmed web sitesinde https://www.infarmed.pt/web/infarmed-en/cosmetics daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

İspanya: 1/2015 tarihli Kraliyet Kararnamesi’ne göre, ithalatçının, bir şirketin ithal etmeyi planladığı kozmetik ürünler konusunda Yetkili Otoriteye (AEMPS) bildirimde bulunması gerekmektedir. İthalatçı ayrıca kozmetik ürünlerini İspanya’ya ithal etmeden önce AEMPS’ e bir uygunluk beyanı sunmalıdır. Bu ve uyumluluk gereksinimleri hakkında daha fazla bilgiyi bulacağınız bağlantılar ise aşağıdaki gibidir;

1: https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2693.pdf

2:https://www.aemps.gob.es/en/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/presentacion-MDR-fabricacion-importacion-prod-cosme.pdf

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?