Avrupa Birliği ECHA Kozmetik

4 KOKU BİLEŞENİ İÇİN CLH ÖNERİSİ

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), İsveç’in dört koku bileşeninin “Üreme için toksik” kategori 1 B olarak uyumlaştırılmış şekilde sınıflandırılması ve etiketlenmesine yönelik teklifi üzerine bir istişare başlatmıştır. İstişare 22 Eylül 2023 tarihinde sonlandırılmıştır.

Bu istişare toplam altı maddeyi içermekte olup iki bileşenin kozmetikte kullanımı hali hazırda yasaklanmış durumdadır. Bunlar:

  • 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (CAS: 80-54-6, EC: 201-289-8, INCI: Butylphenyl Methylpropional)
  • 4-tert-butylbenzoic acid (CAS: 98-73-7, EC: 202-696-3, INCI: 4-t-Butylbenzoic acid)

Diğer dördünden biri, 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği Ek III/155’te (kısıtlanmış maddeler) listelenmiştir:

3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde (CAS: 18127-01-0; EC: 203-161-7; INCI: 4-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde) kullanıma hazır preparatlarda (bitmiş kozmetik ürünler) maksimum %0,6 konsantrasyon sınırına sahiptir.

Geriye kalan üçü güncel durumda Kozmetik Yönetmeliği 1223/2009 kapsamındaki kısıtlamalara tabi değildir. Bunlar :

  • 4-tert-butyltoluene (CAS: 98-51-1; EC: 202-675-9; INCI: 4-tert-Butyltoluene)
  • 4-tert-butylbenzaldehyde (CAS: 939-97-9; EC: 247-768-5; INCI: 4-t-Butylbenzaldehyde)
  • methyl 4-tert-butylbenzoate (CAS: 26537-19-9; EC: 247-768-5 INCI: Methyl 4-t-Butylbenzoate)

İsveç’ten teklif

İsveç bu dört maddeyi aşağıdaki şekilde sınıflandırmayı önermektedir.

Tehlike sınıfı ve Kategori kodları, Tehlike beyanı kodları

  • Repr. 1B, H360Fd – Reprotoksik. Doğmamış çocuğa zarar verdiğinden şüpheleniliyor.
  • Piktogram, Sinyal kelime kodu
  • GHS08
  • Dgr (Danger) (Tehlike)

Not: Karışımların üreme sistemine toksik madde olarak sınıflandırılması, piyasaya arz edilen bir karışımdaki aynı metaboliti oluşturan ayrı ayrı maddelerin konsantrasyonlarının toplamının %0,3’e eşit veya daha yüksek olması durumunda gereklidir. Bu istişare 22 Eylül 2023 tarihinde sonlandırılmıştır. Bu sınıflandırma yürürlüğe girdiği takdirde, bu bileşenler CMR’ler olarak listelenecek ve bunların muaf tutulmadıkça Avrupa’da kozmetik ürünlerde kullanılması yasaklanacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?