Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik

1223/2009 KOZMETİK YÖNETMELİĞİ EK III’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 16 Eylül 2022’de 1223/2009 sayılı tüzüğün, kanserojen, mutajenik veya üreme için toksik olarak sınıflandırılan belirli maddelerin kozmetik ürünlerinde kullanımına ilişkin olarak tadil etmek ve bu tüzüğün düzeltilmesi ile ilgili bir karar yayınlanmıştır. Bu karara ilişkin 1223/2009 sayılı Kozmetik Yönetmeliği’nin Ek-III’ üne kimyasal adı Methyl 2-hydroxybenzoate olarak bilinen Methyl Salicylate maddesinin eklendiğini bildirmiştir.

Methyl Salicylate, çeşitli kozmetik ürünlerinde bir koku bileşeni, aroma maddesi ve yatıştırıcı madde olarak kullanılmaktadır ve şu anda 1223/2009 sayılı düzenlemenin (EC) Eklerinde listelenmemektedir. 1223/2009 Sayılı Tüzüğün 15(1) maddesinin ikinci cümlesi uyarınca, kategori 2’deki CMR maddeleri, maddenin Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS) tarafından değerlendirildiği ve kozmetik ürünlerde kullanım için güvenli bulunduğu bildirilmiştir. Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi SCCS), 26-27 Ekim 2021 tarihli görüşüne göre, Methyl Salicylate’ın, başvuru sahibi tarafından sağlanan maksimum konsantrasyonlara kadar kozmetik ürünlerde bir bileşen olarak güvenli kabul edilebileceği sonucuna varılmıştır. Methyl Salicylate’ın bir CMR Kategori 2 maddesi olarak sınıflandırılması ve SCCS’nin son görüşünün ışığında, Methyl Salicylate 1223/2009 Sayılı Tüzüğün (EC) Ek III’ünde kozmetik ürünlerde belirtilen  kısıtlamalar dışında içermemesi gereken maddelerin listesine eklenme kararı alınmıştır.

BİLDİRİM TARİHİ

16 Eylül 2022

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ

17 Aralık 2022

KAPSANAN ÜRÜNLER

Kozmetik Ürünler

BİLDİRİLEN DOKÜMANIN BAŞLIĞI

Comission Regulation (EU) 2022/1531 of 15 September 2022 amending Regulation (EC)

 No.1223/2009 of the European Parliament and of the Council

Aşağıdaki tabloda yönetmeliğin Ek III’ne eklenen maddeye ait güncel bilgi ve sınırlamalar gösterilmiştir.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?