Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Avrupa Birliği Kozmetik REACH

1 ARALIK 2023’TEN İTİBAREN YASAKLI CMR MADDELERİ

8 Haziran 2023’te Avrupa Komisyonu tarafından, CLP Tüzüğü’nün 18. ATP’si (Adaptation to Technical and Scientific Progress) tarafından yakın zamanda kanserojen, mutajenik veya üreme için toksik (CMR) olarak sınıflandırılan maddelerle ilgili olarak REACH Tüzüğü Ek XVII’de bir değişiklik yayınlanmıştır. Spesifik olarak, yeni değişiklik, tüketici ürünlerinde kısıtlanmış maddeler listesine CMR, kategori 1A veya 1B olarak sınıflandırılan bir dizi maddeyi resmi olarak eklemiştir.

1A Ve 1B Kategorilerindeki Yeni CMR Maddeleri

2022/692 sayılı Komisyon Delegesi Yönetmeliği (AB), CLP Yönetmeliğinin 18. ATP’si (Adaptation to Technical and Scientific Progress) ile değiştirilen 1A ve 1B kategorilerindeki yeni sınıflandırılmış CMR maddeleri Ek 2’de ve 6’da (girişler 28 ve 30) listelenmiştir. İlgili maddelerin tüm girişleri (EU) 2023/1132’de bulunabilir. 

CMR Kategori 1’in Kozmetik Bileşenleri

CMR 1A ve 1B kategorilerinde değerlendirilen kozmetik bileşenlerler:

Benzophenone

CAS numarası: 119-61-9

Tehlike Sınıfı ve Kategori kodu: Carc. 1B

Pentetic Acid

CAS numarası: 67-43-6

Tehlike Sınıfı ve Kategori kodu: Repr. 1B, Akut Toksik. 4, STOT RE 2 ve Göz Tah. 2

Pentasodium Pentetate

CAS numarası: 140-01-2

Tehlike Sınıfı ve Kategori kodu: Repr. 1B, Akut Toksik. 4 ve STOT RE 2

Theophylline

CAS numarası: 58-55-9

Tehlike Sınıfı ve Kategori kodu: Repr. 1B

Tüketim Ürünlerindeki CMR Maddeleri

(AT) 1272/2008 Sayılı Tüzüğün Ek VI’sının 3. Bölümünde CMR 1A veya 1B olarak sınıflandırılan ve 1907/2006 EC Sayılı REACH Tüzüğü Ek XVII’nin Ek 1 ila 6’sında (girişler 28 ila 30) listelenen maddeler aşağıdaki kısıtlamaya tabidir.

Madde veya karışımdaki münferit konsantrasyon 1272/2008 Sayılı Tüzüğün (EC) Ek VI’sının 3. Bölümünde belirtilen ilgili spesifik konsantrasyon limiti, 1272/2008 Sayılı Tüzüğün (EC) Ek I’inin 3. Bölümünde belirtilen ilgili jenerik konsantrasyon limitine eşit veya daha yüksek olduğunda halka tedarik için; bileşen, diğer maddelerin bileşenleri olarak veya, karışımlarda piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili diğer Topluluk hükümlerinin uygulanmasına etkide bulunmadan, tedarikçiler piyasaya arz etmeden önce bu tür madde ve karışımların ambalajlarının görünür, okunaklı ve silinmez şekilde aşağıdaki şekilde işaretlenmesini sağlayacaktır: ‘Yalnızca profesyonel kullanım”

İstisnai olarak, yukarıdaki tüm bilgiler aşağıdakiler için geçerli olmayacaktır:

 • Direktif 2001/82/EC ve Direktif 2001/83/EC tarafından tanımlanan tıbbi veya veterinerlik ürünleri;
 • 76/768/EEC sayılı Direktifte tanımlanan kozmetik ürünler;
 • Aşağıda belirtilen yakıtlar ve petrol ürünleri:
  • 98/70/EC Direktifi kapsamındaki motor yakıtları,
  • Mobil veya sabit yakma tesislerinde yakıt olarak kullanılması amaçlanan madeni yağ ürünleri,
  • kapalı sistemlerde satılan yakıtlar (örn. sıvı gaz şişeleri);
 • 1272/2008 Sayılı Yönetmelik (EC) kapsamındaki sanatçı boyaları;
 • Ek 11, sütun 1’de listelenen maddeler, Ek 11, sütun 2’de listelenen uygulamalar veya kullanımlar için. Ek 11, sütun 2’de bir tarih belirtildiğinde, istisna söz konusu tarihe kadar geçerli olacaktır.
 • Yönetmelik (AB) 2017/745 kapsamındaki cihazlar

Yukarıda belirtilen kısıtlama, daha önce de belirtildiği gibi kozmetik ürünler için geçerli değildir. Bununla birlikte, CMR Omnibus VI Tüzüğü’nün mevcut taslağının, 18. ATP’ye göre CMR 1A, 1B ve CMR 2 olarak sınıflandırılan maddeleri içerdiğine dikkat etmek önemlidir. Bu maddeler, 1223/2009 sayılı AB Kozmetik Yönetmeliği Ek II kapsamında yasaklanmıştır.

(AB) 2022/692 sayılı Yönetmelik tarafından CMR kategori 1A veya 1B olarak sınıflandırılan maddelerle ilgili olarak bu Yönetmelik tarafından getirilen kısıtlama, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?