Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS)

Güvenlik bilgi formu (GBF/MSDS) insan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgeyi temsil etmektedir.

Güvenlik bilgi formlarında yer alması gereken bilgiler

a) Maddenin/karışımın ve şirketin/işletmenin tanımı,

b) Zararların tanımı,

c) Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi,

ç) İlk yardım önlemleri,

d) Yangınla mücadele önlemleri,

e) Kaza sonucu yayılma önlemleri,

f) Elleçleme ve depolama

g) Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,

ğ) Fiziksel ve kimyasal özellikler,

h) Kararlılık ve tepkime,

ı) Toksikolojik bilgiler,

i) Ekolojik bilgiler,

j) Bertaraf etme bilgileri,

k) Taşımacılık bilgisi,

l) Mevzuat bilgisi

m) Diğer bilgiler

Güvenlik bilgi formları, belgelendirilmiş sertifikalı kişilerce Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama hizmeti, gerekli yeterliliklere sahip, profesyonel ekibimiz ile karşılanmaktadır.

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
Merhaba. Size yardımcı olmamızı ister misiniz?