Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Ön Talep Formu

Aşağıda bulunan bilgileri Güvenlik Bilgi Formu talep ettiğiniz her bir müstahzar (ürün) için doldurunuz.
İÇERİK BİLGİLERİ
Aşağıdaki bölüme ürünü oluşturan kimyasalları listeleyiniz. Bilmediğiniz veriler için “-“ işareti koyunuz.Madde Adı

Madde Adı

CAS veya EC NumarasıFİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Aşağıdaki bölüme bitmiş ürüne ait bilgileri listeleyiniz. Bilmediğiniz veriler için “-“ işareti koyunuz.